hrajeme spolu

Komorní koncert Hrajeme spolu

Autor:
Jana Havelková, dipl.um.

Dne 20. května se v synagoze v Lomnici u Tišnova uskutečnil koncert s názvem „Hrajeme spolu“, který společně připravily Jana Havelková a Silvie Jebáčková, vyučují na deblínské pobočce ZUŠ.

V letošním školním roce se vyučující rozhodly uspořádat koncert, do kterého zapojily rodiče a nejbližší příbuzné našich žáků. Vždyť mnozí z nich prošli hudebním vzděláním na různých úrovních a teď doprovází první hudební krůčky svých dětí nebo vnoučat. Společné domácí muzicírování zcela určitě děti obohacuje a bylo by hezké odměnit se společným vystoupením. 

Už samotné zkoušky stály za to. Nesly se ve veselém a tvůrčím duchu a ukázaly překvapivou muzikantskou obratnost mnohých nejen dospělých muzikantů. 

20. května se sešli muzikanti v krásném prostoru lomnické synagogy, aby si tento den společně užili a na koncert se pečlivě připravili. Mezi šedesáti účastníky se sešly nejen menší i větší rodinné týmy, ale předvedla se zde i začínající dívčí skupina Hvězda. Program doplnil flétnový soubor Tutti Flauti a trio příčných fléten. Také řada klavíristů, kteří předvedli skladby čtyřruční a šestiruční.  Celý program byl završen virtuózním koncertem pro dva klavíry a osm rukou. 

Příjemnou atmosféru podtrhnul i fakt, že všichni účinkující seděli mezi diváky a vzájemně se tak povzbuzovali. Velkou poklonu bych chtěla složit nejen všem dospělým účinkujícím, ale i dětem pro které bylo hraní touto formou novinkou. Všichni obstáli výborně.

Závěrem bych ráda poděkovala těm, bez kterých bychom koncert jen těžko zrealizovali. Je to vedení městyse Lomnice, které nám synagogu zapůjčilo a připravilo zázemí na koncert. Technickou podporu nám poskytl pan ředitel Tomáš Zouhar, o ozvučení se pečlivě staral kolega Marko Pešek. Rodičům děkujeme za pomoc s přípravou občerstvení. Paní Evě Eiblové za krásné fotky.

A nakonec si nechám vřelé díky pro mou vzácnou kolegyni Silvii Jebáčkovou, za její stálou podporu a skvělou spolupráci.

Troufnu si tvrdit, že koncert „Hrajeme spolu“ svým poselstvím splnil očekávání všech. Slzy dojetí, radost i úleva a krásná slova „našich“ rodičů jsou nám odměnou. Kdoví, možná bude za rok pokračování…

„Chtěl bych taky poděkovat těm dvěma úžasným učitelkám, které nám ten hezký podvečer zorganizovaly! Jste profesionálky ve svém oboru, ale hlavně - je vidět, že děti (a nejen děti) vás mají rády a pod vaším vedením dělají velké pokroky! Díky.“
Leoš Groch, prarodič, jeden z účinkujících     

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!