Covid výuka na ZUŠ

Aktualizace k 13.10.2020

Aktuální informace k uměleckému vzdělávání na ZUŠ Tišnov.

Provoz školy od 14.10.2020

Nouzový režim

Od pondělí 5. října 2020 platí na území České republiky nouzový stav, který bude trvat do 2. listopadu 2020. O jeho vyhlášení rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. Od pondělí zároveň začne platit i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí.

Mimořádné opatření

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je od 14.10.2020 zákaz pořádání kulturních a společenských akcí. Toto opatření prozatím trvá do 2. listopadu 2020. Z tohoto důvodu jsme zrušili veškerá plánovaná vystoupení a kulturní akce pořádané naší školou.

Distanční výuka

Od 5.10.2020 jsme nuceni přistoupit na distanční výuku. Radost nám to nedělá, a můžete nám věřit, že bychom raději vyučovali klasickým způsobem. Všichni pevně věříme, že tento způsob výuky bude trvat jen nezbytnou dobu, a že se budeme zase brzy potkávat na chodbách naší školy.

 

Informace pro rodiče o úplatě za vzdělávání (školné)

V souvislosti s nouzovým stavem, mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a přerušením činnosti většiny škol a školských zařízení se zela logicky objevují dotazy od zákonných zástupců, které se týkají úplaty za vzdělávání (školné).

V současné době máme k dispozici stanovisko MŠMT, a našeho Jihomoravského kraje (zřizovatele). Popsaly 4 varianty, které během této mimořádné situace mohou nastat, a jak se s nimi vypořádat.

 1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
  Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy. 
   

 2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
  Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy.
   

 3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
  Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy. 
   

 4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
  Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky. 

 

V této souvislosti upozorňujeme zákonné zástupce na skutečnost, že podáním odhlášky přestává být žák žákem školy. V případě opětovného návratu ke studiu musí uchazeč projít talentovou zkouškou, a uchazeč nemusí být ke studiu přijat!

Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotníchlze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!