Návrat do výuky

Autor:
Mgr. Tomáš Zouhar

Od 11. května 2020 je možné provozovat kurzy.

Pokud budete kontaktovat svého lektora s domluvou začátku výuky, věnujte pozornost následujícím informacím:

Ochrana zdraví žáků a zaměstnanců spolku

Pro zajištění ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy je nutné dodržovat následující pravidla:

  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (nebo jinou ochranu dýchacích cest).
  • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky (pro případ odložení této ochrany dýchacích cest).
  • Před prvním zahájením výuky je povinen žák doložit formou čestného prohlášení, že nepatří do rizikové skupiny osob.
  • V případě, že žák patří do rizikové skupiny osob, doporučuje se zákonným zástupcům zvážit tyto rizikové faktory, a rozhodnout o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách.
  • V případě, že žák čestné prohlášení do první výuky nepřinese, nebude mu účast na vzdělávání umožněna.

 

Forma výuky

Kurzy budou probíhat s následujícími opatřeními:

Hudební kurzy
Žákům sólového zpěvu a pěveckého sboru doporučujeme, aby namísto roušky nosili do výuky ochranný štít.

Taneční kurzy
Veškeré taneční kurzy jsou zrušeny, kurzovné bude poměrně vráceno na účet účastníka kurzu.