Soubory

Spolek Tigal také zaštituje aktivity občanů Tišnova a okolí. Pod hlavičkou spolku mohou pracovat seskupení, které mají kulturní a výchovně-vzdělávací ambice.