Tigal - cesta k vlastní kultuře

Pořádání kurzů
Umožňujeme žákům vzdělávat se touto formou. Ne každému vyhovuje výuka v rámci uměleckého vzdělávání, poskytují Základní umělecké školy. A v neposlední řadě je kurz jedinou možností dospělých, jak rozvíjet své umělecké nadání.

Pořádání kulturních akcí
Rozšiřujeme nabídku v regionu a současně umožňujeme žákům Základní umělecké školy vystupovat a prezentovat se mimo aktivity Základní umělecké školy. Mezi pravidelné aktivity patří výchovně-vzdělávací akce, jako jsou výchovné koncerty pro tišnovské školy.

Výtěžky z akcí jsou použity (dle stanov spolku) na podporu aktivit žáků Základní umělecké školy jako jsou:

  • startovné na soutěžích, které nemůže za účastníka platit škola,
  • platby za cestovné žáků školy na exkurze, vystoupení a soutěže,
  • podpora vybavení školy, apod.