Populární zpěv

Zpěv je nejpřirozenější hudební projev člověka, avšak zpočátku se výuka zpěvu může jevit jako mírně matoucí. Jde však o to, že „hudebním nástrojem“ zpěváka je celé jeho tělo. Hlas je tvořen uvnitř těla, kam nevidíme, na rozdíl od hry na jakýkoli hudební nástroj, který si můžeme fyzicky „osahat“. Výuka zpěvu je z velké části abstraktní záležitost. Proto je velmi důležité, aby se žák s pomocí učitele naučil kontrolovat svůj hlas vlastním sluchem a postupně se naučil sám rozeznat, co je a co není správné.

Podmínky vzdělávání

Nejen fyzické předpoklady sólového zpěvu

Pro výuku sólového zpěvu jsou u žáka důležité následující předpoklady: bystrost, zájem o hudbu, dobrý hudební sluch, zvučný hlas, schopnost zazpívat intonačně čistě, cítit rytmus, schopnost mluvit pokud možno bez řečových vad, dobrá paměť – slovní i hudební.