Bacha na ZUŠ

Bacha na ZUŠ

Autor:
MgA. Silvie Jebáčková,

Dne 1. května 2016 - tento sváteční den, byl i svátek pro varhanní oddělení naší ZUŠ. Možnost si zahrát na krásné varhany v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, to je opravdu zážitek.

Neopakovatelnou atmosféru baziliky s nádhernou akustikou si užilo šest mladých varhanic - Natálie Caudrová, Elizabeta Götzová, Hedvika Ruszová, Kristýna Sedláčková, Alžběta Zavřelová a letošní absolventka II. cyklu hry na varhany Markéta Gelnarová. Tyto mladé hudebnice dokázaly zaplnit všechny lavice ve velkém prostoru, takže se ani na všechny nedostal tištěný program.

Odměnou všem posluchačům byly nejenom skladby J. S. Bacha (odtud také název koncertu), ale také velké plátno s projekcí a pohledem přímo na varhanice při hře. Bylo vidět, jak ovládají nejen své ruce, ale i nohy v pedálových sólech.

Natálie Caudrová hraje na varhany prvním rokem a už zvládá náročnější skladby s variacemi a nejvíce si užívá, když zní varhany naplno, jak se odborně označuje Tutti. V jejím podání zazněla Barokní Toccata a Preludium. Mimo jiné ještě stíhá chodit do hodin houslí a zpěvu.

Elizabeta Götzová zahrála jednu z nejznámějších skladeb J. S. Bacha - Air. Čím známější, tím těžší je zahrát skladbu s náročným pedálem, zpěvným sólem v pravé ruce, doprovodným hlasem v levé ruce a navíc každá ruka na jiném manuálu. Povedlo se na výbornou.

Hedvika Ruszová studuje hru na klavír a varhanami se zabývá jen krátce. Hraje ráda na oba nástroje, tak doufám, že se do budoucna rozhodne pro varhany jako hlavní obor. Bachovo Preludium B dur vyžaduje manuálové i pedálové znalosti, které jsou zapsány ve třech notových osnovách nad sebou hrané současně. Varhanní zápis je tak unikátní záležitostí, a to vše nejen Hedvička, ale i ostatní zvládají s přehledem.

Další dvě varhanice Kristýna Sedláčková a Alžběta Zavřelová jsou také klavíristky. S varhanami se teprve seznamují, ale na koncert se těšily a hrály s pedálem jako zkušené hráčky. Obě zahrály ještě na flétnu pod vedením paní učitelky Jany Havelkové. To znamená, že zvládají tři hudební nástroje a nebojí se veřejně zahrát. Ze zkušenosti vím, že není lehké se soustředit na víc nástrojů na jednom koncertě, ale jak bylo v neděli vidět a slyšet, holkám to jde to úžasně.

Nejdůležitější osobou celého koncertu byla absolventka Markéta Gelnarová.

Pro její absolventské vystoupení jsme společně vybraly skladbu A. Vadakovice Preludium, v moderní harmonii na tóny B-A-C-H. Velmi efektní skladba ukázala rejstříkový rozsah varhan od tutti až po jediný nejslabší rejstřík. Dále všichni přítomní vyslechli Bachovo pedálové sólo g moll. Celá skladba hraná jen nohama se zvukem trumpety, působila jako bohatá oslavná fanfára. Poslední skladbou byla Toccata d moll. Tzv. "dé-molka" byla krásnou korunou celého koncertu. K tomuto dílu není co dodat. Je úžasné, jako jeho interpretka. Po dlouhém potlesku, ještě absolventka zahrála malý přídavek, a pak už zaslouženě přijímala velké gratulace, kytice a dary.

I já jsem si užívala potlesk za všechny své pilné žačky a na všechny jsem hrdá. Jsem ráda, že se varhannímu oddělení takto daří. Vychovává mladé muzikanty v samostatné hráče, kteří se nebojí zahrát veřejně. Užít si královského nástroje ve všech jeho zvukových možnostech.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!