Nabídka vzdělávání výtvarného oboru

Co požadujeme na talentovou zkoušku

Malba

  • zájem o výtvarnou tvorbu
  • ukázky domácích prací budoucích žáků (takové, které byly vytvořeny doma)

Keramika

  • zájem o keramiku
  • fotografie případných prací (mohou být v mobilu)

Multimedia

  • zájem o nová média (digitální foto, video, animace)
  • ukázky domácích prací (vytištěné, na USB disku...)

Uzavírka přihlášek 10.4.2022

Rodičům bude v týdnu od 11.dubna 2022 zaslána pozvánka s podrobnějšími informacemi o způsobu vykonání talentové zkoušky.

Vyber studijní zaměření

Ze zvoleného studijního zaměření pokračuj na vyplnění přihlášky.