Virtuální galerie ZUŠ Tišnov

Vítáme vás ve virtuální galerii ZUŠ Tišnov. Tato stránka vám zprostředkovává práce žáků Výtvarného oboru z distanční výuky.

Hřiště, Park (kresba tužkou nebo pastelkami)

Zadání znělo: náčrtek hřiště při pohledu z výšky a kdo chtěl, mohl navrhnout vlastní variantu. Někteří žáci to opravdu tak udělali, někteří kreslili z předního pohledu, tak jak jsou zvyklí. Každý si zvolil sám tužku nebo barevnou variantu.

Před distanční výukou děti tvořily z přírodnin v dětském parku. Měly vyhrazený určitý prostor, ve kterém se pohybovaly a sbíraly potřebný materiál pro práci. Zajímalo mě, jak jsou schopny vnímat nové neznámé prostředí, jestli si něco zapamatovaly nebo se plně soustředily na práci.

>> Do galerie

Moje oblíbené hračky (kresba pastelkami)

Děti si vyzkoušely kresbu důvěrně známých věcí. Aby ztvárnily jak vypadají jejich oblíbené hračky, musely si uvědomit velikostní poměry a jednotlivé proporce. Současně měly vyplnit (vybarvit/vyšrafovat) nakreslené plochy.

Někteří hračky naaranžovaly do skupinky, tím nevědomky vytvořily kompozici, někteří hračky spontánně rozmisťovaly na ploše papíru.  Dalším úkolem, se kterým se musely vypořádat, byla omezená barevnost, to je použití příbuzných (harmonických) odstínů barev. 

>> Do galerie
 

Zvířátka z listí (skládání na papírový podklad)

Z nasbíraného barevného podzimního listí měly děti za úkol seskládat (nelepit) co nejvíc zvířátek a současně vyřešit, jak udělat oči. Je to jednoduchá výtvarná hra a byla jsem překvapená z množství variant, které děti vymyslely.

Komu to nestačilo, byl v záloze další úkol z listí, a to vyrobit dekorativní větev s pomalovaným papírovým listím. Děti si mohly vytvořit svoje barevné listí podle fantazie (kresba, malba) a vymyslet, jak jej upevnit na větev.

>> Do galerie

Zvířátka z čar (kresba tužkou)

Z výtvarky už děti vědí, co všechno umí čára, jaká může být (tenká, silná, přímá, zvlněná, kostrbatá, přerušovaná,…apod.) Měly za úkol kreslit ze svislých čar pejsky (nebo jiná zvířátka se srstí) a pokaždé použít jiné čáry.  Jedno zvířátko z rovných čar, další ze zvlněných, u dalšího střídat tenké čáry se silnějšími, měly zkoušet i hodně zhuštěné čáry – namačkané na sebe. 

Kdo měl doma tenkou fixu – liner - mohl ji na pár zvířátek použít, aby si uvědomil, jak působí výrazná silnější linka v kombinaci s tužkou.

>> Do galerie

 

 

U zubaře (barevná kresba nebo malba vodovými barvami )

Děti se měly pokusit vyjádřit emoční zážitek situace, kterou všichni znají.

Měly si vzpomenout, jaké to bylo v ordinaci, jestli měly strach, jak to tam vypadalo, kdo byl přítomen apod.

>> Do galerie
 

Ryba - vánoční kapr (dokreslená papírová koláž)

Děti si nakreslily na papír obrys ryby, čárou rozdělily hlavu a tělo. Zvolily si papír, ze kterého vystříhaly šupiny. Mohly použít pokažené výkresy, noviny, barevné papíry apod. 

 Šupiny vlepovaly na tělo ryby tak, aby se daly naklopit, lepidlo se naneslo jen na  rovnou část oblouku a ještě je musely umísťovat jako tašky na střeše, to znamená, aby se mírně překrývaly. Proto začínaly od ocasní ploutve. Tam bývají šupiny menší a směrem k hlavě se mohly zvětšovat, ale nebylo to nutné. Výslednou koláž si dotvořily kresbou podle vlastního uvážení.

>> Do galerie

Proporční záměny (kresba tužkou)

Děti měly za úkol vymyslet nějakou dvojici předmětů nebo zvířat a v kompozici polyekranového typu - několik okýnek - vymýšlet varianty se změněnou velikostí. Při procvičování kresby si současně uvědomují proporční vztahy, a dokonce někteří si uvědomily i zobrazování vzdálených předmětů. Tento úkol byl jeden z posledních, proto ho dělalo už jen pár dětí.

>> Do galerie

Vlastní tvorba dětí

Některé děti mi posílaly ještě obrázky navíc, které si jen tak pro radost dělaly doma během distanční výuky. Snad nebude vadit, když je ukážu i ostatním.

>> Do galerie

Čepice a rukavice (kresba pastelkami, případně kombinování)

Děti si nejdřív nakreslily pastelkami nebo tužkou obličej holky nebo kluka, musely odhadnout správnou velikost hlavy. Starší děti měly zkusit udělat nějaký výraz v obličeji – smích, škleb apod.

Kdo chtěl jednodušší variantu, nakreslil přímo na hlavu čepici a přidal rukavice s různými vzory. Kdo chtěl složitější postup, udělal soupravu zvlášť na jiný papír, vyvzoroval a nalepil na papír s nakreslenou hlavou.

>>Do galerie
 

Pohádková postava: PAN KRÁL (kresba kombinovaná s malbou)

Vybrala jsem  pohádkovou postavu, která připomíná dědečka. Pohádkového pana krále. Obličej už děti kreslily, ale tentokrát měly  namalovat tvář člověka, který je už starší, má třeba vousy, vrásky, brýle, šedivé vlasy apod. Pak stačilo přimalovat korunu ozdobenou drahokamy, žezlo, aj.

A aby děti nekreslily jenom hlavu s korunou, měly za úkol udělat část postavy s oblečením, aby měl parádní nazdobený královský oděv. Mohla být namalovaná celá postava nebo jen částečná, třeba do půl těla, jako královský portrét.

>> Do galerie

Krajina mé dlaně (kresba tužkou nebo pastelkou - zvětšenina)

Jako motivaci jsem použila tvorbu našeho předního umělce, malíře Rudolfa Fily. Na jeho obrazech jsou zvětšeniny částí lidského těla (tzv. tělovky), v některých případech je zvětšení tak velké, že ani nepoznáme, o jakou část těla se jedná, je to jen jakási část zvlněné plochy kůže.

Studenti se měli zaměřit na svou dlaň, kterou lehce pokrčili do mističky. Vznikly nerovnosti a záhyby, připomínající nařasenou látku. Ale protože je to kůže, nemusejí být vystínované plochy tak dokonale stejnoměrné jako u látky. Kůže má jemné drážky – papilární linie - (viz otisk prstu) a ty mohou být vyjádřeny jako jednotlivé šrafy, čáry.

>> Do galerie

Linie  (kresba tužkou)

Linie - čára - jako základní vyjadřovací prostředek. 

Žáci měli za úkol vytvořit z rovných krátkých čar kruhové kompozice – řekněme květy. Z dřívější výuky vědí, jak využít zřeďování a zhušťování čar. 

Nejlepší by bylo, kreslit tuší a redisperem, kdo doma neměl, tak tenkou fixou nebo tužkou. 

>> Do galerie

Listy – kresebná studie (kresba tužkou)

Studijní kresba podle skutečnosti jako jeden ze základních pilířů výuky VO. Žáci se soustředí na vyjádření křehkosti suchého listu a zachycení všech jeho detailů.

> > Do galerie

Nádoba (kresba tužkou)

Tentokrát šlo o kreslířské cvičení – učení postupu kreslení kulatých nádob. K tomu žáci nepotřebují žádnou fantazii, jen si pozorně všímat tvaru nádoby, zaměřit se na osovou souměrnost a uvědomit si kde je světlo a kde stín. Stínování už všichni znají a vědí, že tím dávají objem kreslenému objektu (v našem případě vázy). Říkáme tomu modelace světlem.

Nejdřív si nakreslily síť pomocných čar a elips dle zaslaných instrukcí. Pak vkreslily obrys tvaru nádoby a nakonec vystínovali. Starší žáci řešili i pozadí s vrženým stínem.

>> Do galerie

Ucho (kresba tužkou)

Studijní kresba podle skutečnosti jako jeden ze základních pilířů výuky VO. Žáci se  snažili zachytit anatomii lidského ucha pomocí stínování.

 >> Do galerie

Vlastní tvorba

Někteří žáci si distanční výuku zpestřili vlastní tvorbou, kterou mi pak poslali. Jejich píle si zaslouží ocenění formou zveřejnění, proto některé zajímavé práce přikládám k ostatním.

>> Do galerie

Absolventské práce

Jako každoročně mám v oboru několik absolventů, kteří ukončují první nebo druhý stupeň studia absolventskou prací, na které ukazují, co se naučili, co jsou schopni sami vytvořit a jaká témata je zajímají.

V normálním běžném školním roce si závěrečnou práci dělají průběžně pod mým dohledem, tentokrát distanční výuka zasáhla do začátku školního roku a bylo jasné, že pokud nezačnou tito absolventi hned v prvním pololetí pracovat, nemusí se vše podařit nebo stihnout.

>> Do galerie

 

Park (kresba tužkou nebo pastelkami)

Technika: kresba tužkou nebo pastelkami 

Zadání - Náčrtek parku při pohledu z výšky -  nebylo zrovna jednoduché pro tyto malé děti, ale já jsem byla s výsledkem spokojena, vznikly roztomilé spontánní kresbičky. Kdo chtěl, mohl navrhnout vlastní variantu parku. Někteří žáci kreslili podle zadání, někteří kreslili z předního pohledu, jak jsou zvyklí a přidali ještě vlastní variantu parku.

>> Do galerie

Muchláž (muchláž kolorovaná vodovými barvami)

Děti si zmačkaly - zmuchlaly - měkký papír, pak jej následně  rukama vyrovnaly a ve spleti přehybů hledaly linie (čáry), které vytvářely podle jejich představ nějaké obrazy. Pak už jen zvýraznily obrysy a plochy vyplnily vodovou barvou.

>> Do galerie

Moje oblíbené hračky (kresba pastelkami v omezené barevnosti)

Děti si vyzkoušely kresbu důvěrně známých věcí. Aby ztvárnily jak vypadají jejich oblíbené hračky, musely si uvědomit velikostní poměry a jednotlivé proporce. Současně měly vyplnit (vybarvit/vyšrafovat) nakreslené plochy.

Někteří hračky naaranžovaly do skupinky, tím nevědomky vytvořily kompozici, někteří hračky spontánně rozmisťovaly na ploše papíru.  Dalším úkolem, se kterým se musely vypořádat, byla omezená barevnost, to je použití příbuzných (harmonických) odstínů barev.

>> Do galerie

Podzimní barevné listí (vosková rezerváž)

Děti si měly prohlédnou různé tvary listů, všímat si i žilek na listech. Pak kreslily žlutou voskovkou nebo bílou svíčkou listy, mohly se i překrývat, a pak přetíraly voskovou kresbu vodovými barvami, různě zapouštěnými do sebe, a pozorovaly, co vzniklo. Mastný vosk odpuzuje vodu a v místě voskové kresby vznikne zajímavá stopa. 

Zvířátka z listí (skládání na papírový podklad)

Z nasbíraného barevného podzimního listí seskládat (nelepit) co nejvíc zvířátek a současně vyřešit, jak udělat oči. 

>> Do galerie

Slovo, na které myslím (kresba tužkou nebo pastelkami)

Zavři oči – řekni tiše slovo – představ si ho a nakresli.
Přidej k němu nějaké vlastnosti:
Třeba….
RYBA – VELKÁ RYBY – MNOHO RYB … a všechno nakresli.
Vymysli příběh o rybách. Odkud připlavaly, jak vypadají, co dělají,….starší děti můžou klidně vepsat do obrázku.

>> Do galerie

Co umí voda (kresba tužkou)

A co se ti vybaví, když řekneš voda:

Moře, řeka, potůček, prodění vody, obtékání kamenů v bystřině, voda se valí dolů, tvoří vodopád, liják, kola na vodě, když do ní hodíš kámen, vír ve vodě (když se vypouští vana), voda tryská z vodotrysku, z hadice, vlny, vlnky, bezvětří, déšť na vodní hladině, ….

Děti si tužkou rozdělily papír na 9 okýnek (nejmenší s pomocí rodiče). Do každého okýnka (čtverečku) tužkou kreslily různými čarami, co všechno může dělat voda. Když voda proudí rychle, musí i čáry být rychlé, když se vlnky vlní i čáry se vlní, když se voda točí ve vodním víru i čáry se točí dokola,…

>> Do galerie

Vlastní tvorba dětí 

Některé děti mi posílaly ještě obrázky navíc, které si jen tak pro radost dělaly doma během distanční výuky. Snad nebude vadit, že je ukážu i ostatním.

>> Do galerie

Ryba - vánoční kapr (dokreslená papírová koláž)

Děti si nakreslily na papír obrys ryby, čárou rozdělily hlavu a tělo. Zvolily si papír, ze kterého vystříhaly šupiny. Mohly použít pokažené výkresy, noviny, barevné papíry apod. 

Šupiny vlepovaly na tělo ryby tak, aby se daly naklopit, lepidlo se naneslo jen na  rovnou část oblouku a ještě je musely umísťovat jako tašky na střeše, to znamená, aby se mírně překrývaly. Proto začínaly od ocasní ploutve. Tam bývají šupiny menší a směrem k hlavě se mohly zvětšovat, ale nebylo to nutné. Výslednou koláž si dotvořily kresbou podle vlastního uvážení.

>> Do galerie

Listy – detaily (kresba tužkou)

Studijní kresba podle skutečnosti jako jeden ze základních pilířů výuky ve VO.

Žáci hledali na listech zajímavá místa, detaily, které převáděli do kresby v kompozici polyekránového typu, tj. do čtyř nebo šesti políček naznačených na papíru. Záměrem bylo naučit je dívat se na obyčejnou věc a hledat několik variant řešení.

>> Do galerie

Linie  (kresba tužkou)

Žáci měli za úkol vytvořit z rovných krátkých nebo zvlněných čar nahodilé kruhové kompozice –  dětem se podle zaslaného obrázku většinou vybavila spodní strana klobouku houby s lupeny. Proto většina prací připomíná houby. Z dřívější výuky vědí, jak využít zřeďování a zhušťování čar, což bylo použito i při jejich kresbě.

>> Do galerie

Nádoba (kresba tužkou)

Tentokrát  šlo o kreslířské cvičení – učení postupu kreslení kulatých nádob.

K tomu žáci nepotřebují žádnou fantazii, jen si pozorně všímat tvaru nádoby, zaměřit se na osovou souměrnost a uvědomit si kde je světlo a kde stín. Stínování už všichni znají a vědí, že tím dávají objem kresleného objektu (v našem případě vázy). Říkáme tomu modelace světlem.

>> Do galerie
 

Zvířátka z čar (kresba tužkou)

Žáci měli za úkol kreslit ze svislých čar pejsky (nebo jiná zvířata se srstí) a pokaždé použít jiný typ čáry.  Jedno zvířátko  z rovných čar, další ze zvlněných, u dalšího střídat tenké čáry se silnějšími, měli zkoušet i hodně zhuštěné čáry – namačkané na sebe. 

>> Do galerie

Dobré ráno aneb Jak ráno vstávám (vlastní výběr)

Všichni znáte ten okamžik, když ráno otevřete oči a nic se vám nechce, ale musíte vstávat.

Hlava na polštáři a první protažení a zívnutí, to je to, co měly děti  tentokrát nakreslit. Protože každý má doma jiné pomůcky, nechala jsem na dětech, jakou technikou tuhle každodenní situaci  zpracují.

Ale tentokrát jsem nedoporučila jenom tužkou, ale to, co doma děti objeví, tuš, inkoust, tenký liner, tužku opravdu jen když nic jiného doma není. A pak lehce dotvořit vodovou barvou nebo rozmývat štětcem a vodou inkoust, rozmývací pastelky apod.

>> Do galerie
 

Linie (kresba tužkou)

Žáci měli za úkol vytvořit z rovných krátkých nebo zvlněných čar nahodilé kruhové kompozice –  dětem se podle zaslaného obrázku většinou vybavila spodní strana klobouku houby s lupeny. Proto většina prací připomíná houby. Někteří se nedali ovlivnit a tvořili podle vlastní fantazie.

 Z dřívější výuky vědí, jak využít zřeďování a zhušťování čar, což bylo použito i při jejich kresbě.

Nejlepší by bylo dělat toto cvičení tuší a redisperem, kdo doma neměl, tak mohl kombinovat tenkou fixu s tužkou. 

>> Do galerie

Listy – detaily (kresba tužkou)

Studijní kresba podle skutečnosti jako jeden ze základních pilířů výuky ve VO.

Žáci hledali na listech zajímavá místa, detaily, které převáděli do kresby v kompozici polyekránového typu, tj. do čtyř políček naznačených na papíru. Záměrem bylo naučit je dívat se na obyčejnou věc a hledat několik variant řešení.

>> Do galerie

Nádoba (kresba tužkou)

Tentokrát šlo o kreslířské cvičení – učení postupu kreslení kulatých nádob.

K tomu žáci nepotřebují žádnou fantazii, jen si pozorně všímat tvaru nádoby, zaměřit se na osovou souměrnost a uvědomit si kde je světlo a kde stín. Stínování už všichni znají a vědí, že tím dávají objem kreslenému objektu (v našem případě vázy). Říkáme tomu modelace světlem.

>> Do galerie

Vlastní tvorba

Někteří žáci si distanční výuku zpestřili vlastní tvorbou, kterou mi pak poslali. Jejich píle si zaslouží ocenění formou zveřejnění, proto  některé zajímavé práce přikládám k ostatním.

>> Do galerie

Zátiší z nádob (kresba tužkou)

Po nácviku kresby nádob měli žáci za úkol další studijní kresbu, na které si mohli procvičit osovou souměrnost a modelaci objektů světlem a stínem, a to klasiku – zátiší.

Tentokrát neměli předměty před sebou jako ve škole, ale poslala jsem obrázek, kde byly krásně vidět světelné poměry, které ve třídě někdy nevidíme.

>> Do galerie

Keramika

Páteční skupina keramiků si stihla odnést domů na distanční výuku hlínu a po domluvě při posledním vyučování si žáci tvořili doma nebo dokončovali složitější objekty.

Emailem jsem žákům dala vědět, kdy budu ve škole a někteří toho využili na individuální konzultace nebo přinesli hotové výrobky na přežah (1. výpal), aby mohli dál pracovat - glazovat a já mohla hotové naglazované výrobky znovu vypálit.

>> Do galerie

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!