Virtuální galerie ZUŠ Tišnov

Práce žáků Výtvarného oboru z 2. pololetí distanční výuky.

Drapérie

Drapérie – nařasená látka (kresba tužkou)

Tento úkol navazuje na  kresbu pokrčené dlaně, která svými záhyby připomíná nařasenou látku.

Ti, kteří zvládli předešlý úkol, se snadno vypořádali se záhyby vzniklými na látce. Studijní kresba klade důraz na vyjádření objemu světlem a stínem, zachycení charakteru materiálu, lehkost látky apod. Tentokrát jsem chtěla po studentech, aby si nic nefotili, ale aby kreslili opravdu podle skutečnosti.

>> Do galerie

Frotáže

Frotáže – koláže (frotáž)

Ve výukovém videu se děti seznámily s tvorbou Maxe Ernsta, který se jako první zabýval touto technikou. Úkolem bylo najít doma co nejvíc zajímavých povrchů, sejmout šrafováním jejich struktury a z nich vytvořit jakoukoliv koláž. Inspiraci mohly najít v přiložených ukázkách.

>> Do galerie

Jedním tahem

Figurka jedním tahem (barevná kresba)

Tento úkol se řadí do kategorie: Práce s uměleckým dílem. Děti si nejdříve prohlédly videoukázku z tvorby malíře Paula Klee a na výukové kartě si přečetly zadání úkolu. Jednalo se o jednoduchou lineární kresbu připomínající postavu, která dělá dojem, že je vytvořena jedním tahem. Současně to bylo i cvičení na uvolnění ruky. Vzniklé plošky si každý barevně dotvořil podle vlastní představy.

 >> Do galerie

Koláž z geometrických tvarů (papírová koláž)

I tento úkol se řadí do kategorie: Práce s uměleckým dílem. Po shlédnutí videoukázky se děti měly zaměřit na konkrétní obraz HRAD A SLUNCE, který byl na výukové kartě. Úkolem byla volná parafráze obrazu, tvořená skládáním jednoduchých tvarů, které si děti vystříhaly z barevných papírů. Někdo tvořil podobnou kompozici hradu jako na přiložené ukázce, někdo se jen inspiroval a vytvořil vlastní hravou kompozici podle svých představ.

>> Do galerie

Pohled do koruny stromů (vytrhávaná papírová koláž)

Zimní období jsem využila k tomu, aby si děti všimly větvení stromů. Linku, čáru, můžeme vidět i v korunách stromů, kdy proti obloze vidíme spleť černých tlustých, tenkých a různě zakřivených čar. Nejmenším dětem často dělá problém kresba stromu, nemluvě o překrývání a vrstvení dalších větví.

Na tomto úkolu se měly zaměřit na postupné ztenčování linie, někteří se pokusily o vrstvení větví a současně si procvičily svoji zručnost při vytrhávání papíru požadovaného tvaru, jehož nerovný okraj má v tomto případě svou výtvarnou hodnotu.

>> Do galerie

Kotouče

Barevné kotouče (barevná kresba nebo malba)

Další zadání na téma  práce s uměleckým dílem. Na základě seznámení s tvorbou malíře Roberta Delaunay ve formě videa, měly mladší děti za úkol obkreslovat různě velké kulaté předměty a umisťovat na plochu tak, aby vznikl dojem pohybu barevných míčů, který umocnilo střídání pestrých barev. Obkreslování nebylo podmínkou, mohly kreslit přímo od ruky, šlo o vrstvení tvarů. Po vzoru malíře, který přimaloval do obrazu dvojplošník a Eiffelovku, mohly děti vkreslit do kompozice svoje motivy. Některé děti se ocitly až ve vesmíru….

Starší žáci řešili úkol jako kompoziční cvičení, kde pracovali s prvky výtvarného jazyka, jako je dynamika, pohyb a rytmus, přičemž využívali i  barevný kontrast.

>> Do galerie

 

Portrét

Portrét (kresba tužkou, uhlem)

Žáci si v domácích podmínkách vyzkoušeli podle zaslaných edukačních materiálů nakreslit podobiznu a poté pokusit se o portrét člena rodiny. 

>> Do galerie

Zvířátka z listí

Zvířátka z oblečení (plastické koláže z netradičních materiálů)

Děti měly za úkol seskládat z různého oblečení a doplňků jedno nebo více zvířátek. Hotové práce pak sloužily jako předloha pro malbu.

>> Do galerie

Postava v pohybu

Postava v pohybu (papírová koláž)

Děti si podle návodu vystříhaly jednotlivé části lidské postavy a skládáním a posunováním vytvářely  rozpohybované figury. Vznikl tak Tančící Faraón nebo sportovci a akrobati.

>> Do galerie

Rouška

Rouškování

Rouška jako náš nezbytný doplněk. Nová zkušenost s nošením roušky, schovaná tvář, co vyjadřují oči nad rouškou. To vše mohli žáci výtvarně zpracovat. 

>> Do galerie

Arcimbold

Setkání s Arcimboldem

Malíř Arcimboldo tvořil podobizny z rozličných, plodů, květin, rostlin i zvířat.

Žáci po shlédnutí výukových materiálů skládali z ovoce, zeleniny a jiných potravin legrační obličeje, které pak mohli nakreslit.  

>> Do galerie

Symetrie

Symetrie

 Žáci si zopakovali, že pravidelné seřazení prvků kolem středu nebo kolem osy nazýváme symetrie. Doma si fotili různé symetrické objekty a pak vytvářeli seskládáním různých běžných předmětů symetrické obrazce.  

>> Do galerie

Práce žáků Výtvarného oboru z 1. pololetí distanční výuky.

Park

Hřiště, Park (kresba tužkou nebo pastelkami)

Zadání znělo: náčrtek hřiště při pohledu z výšky a kdo chtěl, mohl navrhnout vlastní variantu. Někteří žáci to opravdu tak udělali, někteří kreslili z předního pohledu, tak jak jsou zvyklí. Každý si zvolil sám tužku nebo barevnou variantu.

Před distanční výukou děti tvořily z přírodnin v dětském parku. Měli vyhrazený určitý prostor, ve kterém se pohybovaly a sbíraly potřebný materiál pro práci. Zajímalo mě, jak jsou schopny vnímat nové neznámé prostředí, jestli si něco zapamatovaly nebo se plně soustředily na práci.

>> Do galerie

Hračky

Moje oblíbené hračky (kresba pastelkami)

Děti si vyzkoušely kresbu důvěrně známých věcí. Aby ztvárnily jak vypadají jejich oblíbené hračky, museli si uvědomit velikostní poměry a jednotlivé proporce. Současně měly vyplnit (vybarvit/vyšrafovat) nakreslené plochy.

Někteří hračky naaranžovaly do skupinky, tím nevědomky vytvořili kompozici, někteří hračky spontánně rozmisťovaly na ploše papíru.  Dalším úkolem, se kterým se museli vypořádat, byla omezená barevnost, to je použití příbuzných (harmonických) odstínů barev

>> Do galerie

Zvířátka z listí

Zvířátka z listí (skládání na papírový podklad)

Z nasbíraného barevného podzimního listí měly děti za úkol seskládat (nelepit) co nejvíc zvířátek a současně vyřešit, jak udělat oči. Je to jednoduchá výtvarná hra a byla jsem překvapená z množství variant, které děti vymyslely.

Komu to nestačilo, byl v záloze další úkol z listí, a to vyrobit dekorativní větev s pomalovaným papírovým listím. Děti si mohly vytvořit svoje barevné listí podle fantazie (kresba, malba) a vymyslet, jak jej upevnit na větev.

>> Do galerie

Zvířátka

Zvířátka z čar (kresba tužkou)

Z výtvarky už děti vědí, co všechno umí čára, jaká může být (tenká, silná, přímá, zvlněná, kostrbatá, přerušovaná,…apod.) Měly za úkol kreslit ze svislých čar pejsky (nebo jiná zvířátka se srstí) a pokaždé použít jiné čáry.  Jedno zvířátko z rovných čar, další ze zvlněných, u dalšího střídat tenké čáry se silnějšími, měly zkoušet i hodně zhuštěné čáry – namačkané na sebe.

Kdo měl doma tenkou fixu – liner - mohl ji na pár zvířátek použít, aby si uvědomil, jak působí výrazná silnější linka v kombinaci s tužkou.

>> Do galerie

U zubaře

U zubaře (barevná kresba nebo malba vodovými barvami )

Děti se měly pokusit vyjádřit emoční zážitek situace, kterou všichni znají.

Měly si vzpomenout, jaké to bylo v ordinaci, jestli měly strach, jak to tam vypadalo, kdo byl přítomen apod.

>> Do galerie

Ryba

Ryba - vánoční kapr (dokreslená papírová koláž)

Děti si nakreslily na papír obrys ryby, čárou rozdělily hlavu a tělo. Zvolily si papír, ze kterého vystříhali šupiny. Mohli použít pokažené výkresy, noviny, barevné papíry apod. 

Šupiny vlepovaly na tělo ryby tak, aby se daly naklopit, lepidlo se naneslo jen na  rovnou část oblouku a ještě je musely umísťovat jako tašky na střeše, to znamená, aby se mírně překrývaly. Proto začínali od ocasní ploutve. Tam bývají šupiny menší a směrem k hlavě se mohly zvětšovat, ale nebylo to nutné. Výslednou koláž si dotvořily kresbou podle vlastního uvážení.

>> Do galerie

Proporce

Proporční záměny (kresba tužkou)

Děti měly za úkol vymyslet nějakou dvojici předmětů nebo zvířat a v kompozici polyekranového typu - několik okýnek - vymýšlet varianty se změněnou velikostí. Při procvičování kresby si současně uvědomují proporční vztahy, a dokonce někteří si uvědomily i zobrazování vzdálených předmětů. Tento úkol byl jeden z posledních, proto ho dělalo už jen pár dětí.

>> Do galerie

Vlastní tvorba

Vlastní tvorba dětí (7-11 let)

Některé děti mi posílaly ještě obrázky navíc, které si jen tak pro radost dělaly doma během distanční výuky. Snad nebude vadit, když je ukážu i ostatním.

>> Do galerie

Čepice

Čepice a rukavice (kresba pastelkami, případně kombinování)

Děti si nejdřív nakreslily pastelkami nebo tužkou obličej holky nebo kluka, musely odhadnout správnou velikost hlavy. Starší děti měly zkusit udělat nějaký výraz v obličeji – smích, škleb apod.

Kdo chtěl jednodušší variantu, nakreslil přímo na hlavu čepici a přidal rukavice s různými vzory. Kdo chtěl složitější postup, udělal soupravu zvlášť na jiný papír, vyvzoroval a nalepil na papír s nakreslenou hlavou.

>>Do galerie

Král

Pohádková postava: PAN KRÁL (kresba kombinovaná s malbou)

Vybrala jsem  pohádkovou postavu, která připomíná dědečka. Pohádkového pana krále. Obličej už děti kreslily, ale tentokrát měly  namalovat tvář člověka, který je už starší, má třeba vousy, vrásky, brýle, šedivé vlasy apod. Pak stačilo přimalovat korunu ozdobenou drahokamy, žezlo, aj.

A aby děti nekreslily jenom hlavu s korunou, měly za úkol udělat část postavy s oblečením, aby měl parádní nazdobený královský oděv. Mohla být namalovaná celá postava nebo jen částečná, třeba do půl těla, jako královský portrét.

>> Do galerie

Dlaň

Krajina mé dlaně (kresba tužkou nebo pastelkou - zvětšenina)

Jako motivaci jsem použila tvorbu našeho předního umělce, malíře Rudolfa Fily. Na jeho obrazech jsou zvětšeniny částí lidského těla (tzv. tělovky), v některých případech je zvětšení tak velké, že ani nepoznáme, o jakou část těla se jedná, je to jen jakási část zvlněné plochy kůže.

Studenti se měli zaměřit na svou dlaň, kterou lehce pokrčili do mističky. Vznikly nerovnosti a záhyby, připomínající nařasenou látku. Ale protože je to kůže, nemusejí být vystínované plochy tak dokonale stejnoměrné jako u látky. Kůže má jemné drážky – papilární linie - (viz otisk prstu) a ty mohou být vyjádřeny jako jednotlivé šrafy, čáry.

>> Do galerie

Línie

Linie  (kresba tužkou)

Linie - čára - jako základní vyjadřovací prostředek. 

Žáci měli za úkol vytvořit z rovných krátkých čar kruhové kompozice – řekněme květy. Z dřívější výuky vědí, jak využít zřeďování a zhušťování čar. 

Nejlepší by bylo, kreslit tuší a redisperem, kdo doma neměl, tak tenkou fixou nebo tužkou. 

>> Do galerie

Listí

Listy – kresebná studie (kresba tužkou)

Studijní kresba podle skutečnosti jako jeden ze základních pilířů výuky VO. Žáci se soustředí na vyjádření křehkosti suchého listu a zachycení všech jeho detailů.

> > Do galerie

Nádoba

Nádoba (kresba tužkou)

Tentokrát šlo o kreslířské cvičení – učení postupu kreslení kulatých nádob. K tomu žáci nepotřebují žádnou fantazii, jen si pozorně všímat tvaru nádoby, zaměřit se na osovou souměrnost a uvědomit si kde je světlo a kde stín. Stínování už všichni znají a vědí, že tím dávají objem kreslenému objektu (v našem případě vázy). Říkáme tomu modelace světlem.

Nejdřív si nakreslily síť pomocných čar a elips dle zaslaných instrukcí. Pak vkreslily obrys tvaru nádoby a nakonec vystínovali. Starší žáci řešili i pozadí s vrženým stínem.

>> Do galerie

Ucho

Ucho (kresba tužkou)

Studijní kresba podle skutečnosti jako jeden ze základních pilířů výuky VO. Žáci se  snažili zachytit anatomii lidského ucha pomocí stínování.

 >> Do galerie

Vlastní tvorba

Vlastní tvorba (12-17 let)

Někteří žáci si distanční výuku zpestřili vlastní tvorbou, kterou mi pak poslali. Jejich píle si zaslouží ocenění formou zveřejnění, proto některé zajímavé práce přikládám k ostatním.

>> Do galerie

Absolventi

Absolventské práce

Jako každoročně mám v oboru několik absolventů, kteří ukončují první nebo druhý stupeň studia absolventskou prací, na které ukazují, co se naučili, co jsou schopni sami vytvořit a jaká témata je zajímají.

V normálním běžném školním roce si závěrečnou práci dělají průběžně pod mým dohledem, tentokrát distanční výuka zasáhla do začátku školního roku a bylo jasné, že pokud nezačnou tito absolventi hned v prvním pololetí pracovat, nemusí se vše podařit nebo stihnout.

>> Do galerie

Muchláž

Muchláž (muchláž kolorovaná vodovými barvami)

Děti si zmačkaly - zmuchlaly - měkký papír, pak jej následně  rukama vyrovnaly a ve spleti přehybů hledaly linie (čáry), které vytvářely podle jejich představ nějaké obrazy. Pak už jen zvýraznily obrysy a plochy vyplnily vodovou barvou.

>> Do galerie

Barevné listí

Podzimní barevné listí (vosková rezerváž)

Děti si měly prohlédnou různé tvary listů, všímat si i žilek na listech. Pak kreslily žlutou voskovkou nebo bílou svíčkou listy, mohly se i překrývat, a pak přetíraly voskovou kresbu vodovými barvami, různě zapouštěnými do sebe, a pozorovaly, co vzniklo. Mastný vosk odpuzuje vodu a v místě voskové kresby vznikne zajímavá stopa. 

Zvířátka z listí (skládání na papírový podklad)

Z nasbíraného barevného podzimního listí seskládat (nelepit) co nejvíc zvířátek a současně vyřešit, jak udělat oči. 

>> Do galerie

Mrkev

Slovo, na které myslím (kresba tužkou nebo pastelkami)

Zavři oči – řekni tiše slovo – představ si ho a nakresli.
Přidej k němu nějaké vlastnosti:
Třeba….
RYBA – VELKÁ RYBY – MNOHO RYB … a všechno nakresli.
Vymysli příběh o rybách. Odkud připlavaly, jak vypadají, co dělají,….starší děti můžou klidně vepsat do obrázku.

>> Do galerie

Voda

Co umí voda (kresba tužkou)

A co se ti vybaví, když řekneš voda:

Moře, řeka, potůček, prodění vody, obtékání kamenů v bystřině, voda se valí dolů, tvoří vodopád, liják, kola na vodě, když do ní hodíš kámen, vír ve vodě (když se vypouští vana), voda tryská z vodotrysku, z hadice, vlny, vlnky, bezvětří, déšť na vodní hladině, ….

Děti si tužkou rozdělily papír na 9 okýnek (nejmenší s pomocí rodiče). Do každého okýnka (čtverečku) tužkou kreslily různými čarami, co všechno může dělat voda. Když voda proudí rychle, musí i čáry být rychlé, když se vlnky vlní i čáry se vlní, když se voda točí ve vodním víru i čáry se točí dokola,…

>> Do galerie

Detail listí

Listy – detaily (kresba tužkou)

Studijní kresba podle skutečnosti jako jeden ze základních pilířů výuky ve VO.

Žáci hledali na listech zajímavá místa, detaily, které převáděli do kresby v kompozici polyekránového typu, tj. do čtyř nebo šesti políček naznačených na papíru. Záměrem bylo naučit je dívat se na obyčejnou věc a hledat několik variant řešení.

>> Do galerie

Ráno

Dobré ráno aneb Jak ráno vstávám (vlastní výběr)

Všichni znáte ten okamžik, když ráno otevřete oči a nic se vám nechce, ale musíte vstávat.

Hlava na polštáři a první protažení a zívnutí, to je to, co měly děti  tentokrát nakreslit. Protože každý má doma jiné pomůcky, nechala jsem na dětech, jakou technikou tuhle každodenní situaci  zpracují.

Ale tentokrát jsem nedoporučila jenom tužkou, ale to, co doma děti objeví, tuš, inkoust, tenký liner, tužku opravdu jen když nic jiného doma není. A pak lehce dotvořit vodovou barvou nebo rozmývat štětcem a vodou inkoust, rozmývací pastelky apod.

>> Do galerie
 

Keramika

Keramika

Páteční skupina keramiků si stihla odnést domů na distanční výuku hlínu a po domluvě při posledním vyučování si žáci tvořili doma nebo dokončovali složitější objekty.

Emailem jsem žákům dala vědět, kdy budu ve škole a někteří toho využili na individuální konzultace nebo přinesli hotové výrobky na přežah (1. výpal), aby mohli dál pracovat - glazovat a já mohla hotové naglazované výrobky znovu vypálit.

>> Do galerie

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!