Co umí voda

Technika: kresba tužkou

Můžeme kresbou - čarami -  vyjádřit jak proudí voda v potoce? Určitě ano.

A co se ti vybaví, když řekneš voda:

Moře, řeka, potůček, prodění vody, obtékání kamenů v bystřině, voda se valí dolů, tvoří vodopád, liják, kola na vodě, když do ní hodíš kámen, vír ve vodě (když se vypouští vana), voda tryská z vodotrysku, z hadice, vlny, vlnky, bezvětří, déšť na vodní hladině, ….

Děti si tužkou rozdělily papír na 9 okýnek (nejmenší s pomocí rodiče). Do každého okýnka (čtverečku) tužkou kreslily různými čarami, co všechno může dělat voda. Když voda proudí rychle, musí i čáry být rychlé, když se vlnky vlní i čáry se vlní, když se voda točí ve vodním víru i čáry se točí dokola,…

Je to vlastně výtvarná hra na poznávání výrazových možností linky - čáry.

<< Na seznam

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!