Kontakty dramatického oboru

BcA. Klára Jírovská
Dramatická a slovesná tvorba

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!