Chcete studovat v ZUŠ Tišnov?

Základní umělecká škola Tišnov nabízí vzdělávání ve 4 oborech: hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. Ke vzdělání jsou přijímáni žáci dle svého talentu, který prokazují při talentové zkoušce. Složení této zkoušky neznamená automatické přijetí žáka ke studiu.

Stupně vzdělání

Přípravné studium
Pro žáky ve věku od 5 - 7 let. Ideální pro zahájení uměleckého vzdělávání. V průběhu přípravného studia jsou pedagogové schopni vypozorovat umělecké zájmy žáka a pomoci zákonným zástupcům s rozhodnutím o budoucím směrování žáka. Rodičům doporučujeme začít s uměleckým vzděláváním v tomto věku. Absolvování přípravného studia neznamená automatické přijetí ke vzdělávání ve vyšším stupni.

I. stupeň
Pro žáky ve věku od 7 - 14 let.

II. stupeň 
Pro žáky ve věku od 15-18 let.

 

Jaký je postup přihlášení dítěte?

Povinnosti zákonného zástupce, nebo zletilého žáka, který má zájem o vzdělávání na Základní umělecké škole Tišnov:

1. Stáhněte a nastudujte následující dokumenty