Nádoba

Technika: kresba tužkou

Tentokrát šlo o kreslířské cvičení – učení postupu kreslení kulatých nádob.

 K tomu žáci nepotřebují žádnou fantazii, jen si pozorně všímat tvaru nádoby, zaměřit se na osovou souměrnost a uvědomit si kde je světlo a kde stín. Stínování už všichni znají a vědí, že tím dávají objem kreslenému objektu (v našem případě vázy). Říkáme tomu modelace světlem.

Nejdřív si nakreslily síť pomocných čar a elips dle zaslaných instrukcí. Pak vkreslily obrys tvaru nádoby a nakonec vystínovali. Starší žáci řešili i pozadí s vrženým stínem.

Žáci si mohli vyzkoušet i několik dalších tvarů a pak se pokusit o kresbu nádoby podle skutečnosti.

<< Na seznam

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!