Ryba - vánoční kapr

Technika Dokreslená papírová koláž 

Děti si nakreslily na papír obrys ryby, čárou rozdělily hlavu a tělo. Zvolily si papír, ze kterého vystříhali šupiny. Mohli použít pokažené výkresy, noviny, barevné papíry apod. 

Šupiny vlepovaly na tělo ryby tak, aby se daly naklopit, lepidlo se naneslo jen na  rovnou část oblouku a ještě je musely umísťovat jako tašky na střeše, to znamená, aby se mírně překrývaly. Proto začínali od ocasní ploutve. Tam bývají šupiny menší a směrem k hlavě se mohly zvětšovat, ale nebylo to nutné. Výslednou koláž si dotvořily kresbou podle vlastního uvážení.

<< Na seznam

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!