Drásovská pobočka ZUŠ Tišnov znovu aktivně

Autor:
MgA. Zdeněk Vašíček, PhD.

V jarně vyzdobené třídě školní družiny Základní školy TGM Drásov proběhla dne 6. května 2015 "Májová besídka" žáků drásovské pobočky ZUŠ Tišnov. Slyšeli jsme akordeon, elektronické varhany (keyboard), flétnu sólově, v duu i triu, flétnu s doprovodem kytary nebo klavíru a klavír sólově i čtyřručně. Ti z žáků, kteří zde před časem hráli poprvé, dnes vystoupili už mnohem nebojácněji. Na některých z hudebních výkonů se podíleli učitelé pobočky, jimiž jsou MgA. Libor Bartoník, Bc. Miroslav Falta a Zdeněk Vašíček, Ph. D. Zněla hudba vážná, populární i lidová.

Příbuzní žáků přišli v hojném počtu a vydatně své ratolesti podporovali. "Májová besídka" proběhla v ovzduší příprav na postupové zkoušky a absolventské koncerty. Přejeme všem rodičům i dalším příbuzným výdrž v podpoře dětí až do vítězného ročníkového či absolventského závěru!

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!