Hra na basovou kytaru

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Basová kytara v sobě zahrnuje dva důležité prvky, a to funkci harmonickou a zároveň rytmickou. Z hlediska vývoje je nástupkyní klasického kontrabasu a přebírá jeho rozsah a ladění. Jedná se však o nástroj elektrický – tedy závislý na reprodukčním příslušenství a jeho žánrové uplatnění je tedy mezi ozvučenými soubory.

Podmínky vzdělávání

Vlastní hudební nástroj a další vybavení

Pro výuku basové kytary je nutné vlastnit hudební nástroj, basové kombo, židli a notový stojan. Škola nedisponuje možností zapůjčit školní nástroj.

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde a později předmět Tvorba doprovodů. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou skupinové hry a souhry s ostatními hráči.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Žák je povinen v rámci jednoho školního roku minimálně 1x veřejně vystoupit na akcích pořádané školou (besídky, koncerty školy, třídní besídky).

Soubory ke stažení

Jaroslav Halouzka
Hra na basovou kytaru
Hra na zobcovou flétnu