Hra na basovou kytaru

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Basová kytara v sobě zahrnuje dva důležité prvky, a to funkci harmonickou a zároveň rytmickou. Z hlediska vývoje je nástupkyní klasického kontrabasu a přebírá jeho rozsah a ladění. Jedná se však o nástroj elektrický – tedy závislý na reprodukčním příslušenství a jeho žánrové uplatnění je tedy mezi ozvučenými soubory.

Podmínky vzdělávání

Vlastní hudební nástroj a další vybavení

Pro výuku basové kytary je nutné vlastnit hudební nástroj, basové kombo, židli a notový stojan. Škola nedisponuje možností zapůjčit školní nástroj.

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde a později předmět Tvorba doprovodů. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou skupinové hry a souhry s ostatními hráči.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Žák je povinen v rámci jednoho školního roku minimálně 1x veřejně vystoupit na akcích pořádané školou (besídky, koncerty školy, třídní besídky).

Soubory ke stažení

Ing. Marko Pešek DiS.
Hra na basovou kytaru
Hra na kytaru