Hra na bicí

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Hraní na bicí nástroje není tak jednoduché, jak si někteří myslí. V hodinách bicích nástrojů se hlavně zaměřujeme na malý buben a na bicí soupravu. Jejich využití je možné prakticky kdekoliv - v kapelách různých stylů, big bandech, komorních uskupeních a mnohých dalších. Bicí nástroje jsou využívány skoro všude. Po úspěšném zvládnutí začátků techniky hry žák rozvíjí nabyté vědomosti hrou na bicí soupravu, což je pro žáka velmi zábavné.

Podmínky vzdělávání

Vlastní hudební nástroj a další vybavení

Pro výuku bicích je nutné vlastnit hudební nástroj a výškově nastavitelnou židli. Začátečníkům postačí vlastní paličky a malý buben. Buben se dá nahradit cvičným padem (tréninková guma ve tvaru kruhu, která simuluje odraz paličky jako u malého bubnu). Škola nedisponuje možností zapůjčit bicí nástroje. Vyučující může pomoci rodičům s výběrem vhodného hudebního nástroje.

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou souborové hry a  souhry s ostatními hráči.

Poznámky k hodnocení žáka

Žák je povinen od 3. ročníku alespoň 1x za rok vystoupit na veřejných akcích pořádaných školou. Za nesplnění této podmínky bude žák hodnocen sníženou známkou z předmětu o jeden stupeň.

Postupové zkoušky

Žák skládá ve 3. ročníku I. stupně vzdělávání a 2. ročníku II. stupně vzdělávání postupovou – vyřazovací zkoušku. Během této zkoušky se hodnotí žákovo hraní na bicí nástroje, jeho práce během studia, příprava na hodinu a jeho postupné zlepšování ve hraní během studia. V případě neúspěchu při této zkoušce komise nedoporučí pokračování ve vzdělávání hry na bicí v následujícím školním roce.

V ostatních ročnících studia žák skládá postupovou zkoušku.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Žák je povinen na konci 3. ročníku I. stupně veřejně vystoupit (besídky, koncerty školy, třídní besídky). Od 4. ročníku je žák povinen vystoupit 1x za rok, alespoň na každoročním koncertu bicích nástrojů.

Soubory ke stažení

BcA. Radim Večeřa Dis.
Hra na bicí