Hra na hoboj

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Hoboj je dvouplátkový dřevěný dechový hudební nástroj. V klasické hudbě ho můžeme slyšet jako sólový nástroj, ale především v komorních souborech a symfonickém orchestru. V žánrech populární hudby ho můžeme slyšet v netradičních kapelách, filmové hudbě i v hudbě mnoha různých etnik.

Je vyroben nejčastěji z grenadilového dřeva a osazen je kovovou mechanikou. Dlouhý je asi 65 cm a váží přibližně 650 g. Duší nástroje je takzvaný strojek, který tvoří dva třtinové plátky, které hráč rozechvívá svým dechem.

Podmínky vzdělávání

Vlastní hudební nástroj a další vybavení

Pro výuku hoboje je nutnost vlastnit hudební nástroj, podle rychlosti postupu žáka budeme individuálně domlouvat další postup. Vzhledem k tomu, že škola nedisponuje možnost zapůjčit nástroj, doporučujeme postupem času koupit nástroj vlastní. Strojky nutné pro hru zapůjčuje učitel. 

Nejen fyzické předpoklady hry na hoboj

Na hoboj hráč tón tvoří. Výuka klade značné nároky na tvorbu tónu, intonaci, prstovou a dechovou techniku. K vytvoření tónu je potřeba vyvinout značný tlak a obejmout hobojový strojek rty, a protože zuby tvoří oporu pro vytvoření správného nátisku, je možné na hoboj hrát až po vývinu druhých zubů a bez rovnátek. 

Mladší žáci se nejdříve připravují hrou na zobcovou flétnu, která je snadněji ovladatelná prsty i dechem. Teprve okolo 10 let věku, podle fyzické vyspělosti, když už má žák zažity základy správného dýchání, postoj při hře, držení nástroje, čtení not, pravidelnou domácí přípravu, přechází na samotný hoboj. Nezbytnou výbavou pro tvorbu tónu je hudební sluch.

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

Nepostradatelná je domácí příprava žáka, která je nezbytná pro svalovou jistotu nátisku a rozvoj dechové a prstové techniky. V začátcích je nutné aplikovat v rodině každodenní cvičení žáka pod dohledem rodiče, stačí v délce 5 minut denně. V 1. ročníku je vhodná účast zákonného zástupce na hodinách

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou skupinové hry a souhry s ostatními hráči.

Důležité informace k hodnocení žáka v průběhu vzdělávání

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Žák je povinen od druhého ročníku studia zobcové flétny i hoboje v rámci jednoho školního roku minimálně 2x veřejně vystoupit na akcích pořádané školou (besídky, koncerty školy, třídní besídky). Při nesplnění této podmínky bude ročníkové hodnocení žáka sníženo o 1 stupeň.

V každém ročníku studia žák skládá postupovou zkoušku, ve třetím ročníku zkoušku vyřazovací. Podmínkou postupu do II. stupně vzdělávání je absolvování 7. ročníku I. stupně veřejným vystoupením. 

Soubory ke stažení

MgA Libor Bartoník
MgA. Libor Bartoník
Hra na hoboj
Hra na klavír
Hra na zobcovou flétnu