Hra na housle

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy, mají již od konce 16. století. Je to především nástroj melodický s velmi širokým uplatněním ve všech oblastech a žánrech. Hra na housle rozvíjí u dětí všechny stránky hudebních dovedností, obohacuje citové vnímání a prohlubuje estetické cítění. Pomáhá při rozvoji intelektu a při upevňování vlastností jako trpělivost, pohotovost, přemýšlivost, sebereflexe, odpovědnost atd. 

Podmínky vzdělávání

Hudební nástroj a další vybavení

Pro výuku houslí není nutné vlastnit hudební nástroj. Škola umožňuje zapůjčit školní nástroj - housle velikosti 1/4, 1/2 nebo 3/4. Celé housle pak mívají žáci vlastní. Při nákupu vlastního nástroje doporučujeme konzultovat výběr nástroje s vyučujícím. Další důležitou pomůckou pro domácí přípravu žáka je notový stojan.

Nejen fyzické předpoklady hry na housle

Na housle hráč tvoří tón levou i pravou rukou. Proto je třeba posoudit fyzické předpoklady žáka.

Nezbytnou výbavou pro tvorbu tónu je hudební sluch. I když se během výuky hudební sluch postupně zdokonaluje, jsou ke hře na housle vybíráni žáci, kteří dobrý hudební sluch prokáží při talentových zkouškách. Výhodu mají děti, se kterými rodiče od malička zpívají.

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

V 1. ročníku je důležitá co nejčastější přítomnost rodiče ve výuce. Nepostradatelná je také domácí příprava žáka, která je nezbytná pro rozvoj prstové techniky a techniky pravé ruky. Domácí příprava nemusí být dlouhá, ale musí být pravidelná. 

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou skupinové hry a souhry s ostatními hráči.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Žák je povinen v rámci jednoho školního roku minimálně 1x veřejně vystoupit na akcích pořádaných školou (besídky, koncerty školy, třídní besídky).

Soubory ke stažení

MgA. Luboš Melničák
Hra na housle
MgA. Julian Veverica Ph.D.
Hra na housle