Hra na klavír

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Studijní zaměření Hra na klavír je dlouhodobě jedním z nejžádanějších studijních oborů na ZUŠ.

Klavír pracuje na principu stisknutí klávesy, která rozeznívá ocelové struny dřevěnými kladívky, a proto je řazen mezi klávesové, strunné a bicí nástroje. Mezi výhody klavíru patří, že na něj může hrát téměř každý, od malého dítěte až po dospělého člověka. V hudebním životě plní funkci jak sólového nástroje, tak nástroje doprovodného a souborového. Klavírní literatura je velmi široká a určitě uspokojí jak začínající klavíristy, tak náročné hráče. Proto se v dnešní době klavírista neobejde bez dokonalého zvládnutí výrazových možností klavíru a technické vyspělosti obou rukou.

Zvuk klavíru je oblíben i mezi těmi, kteří sami klavírní hudbu neprovozují, a klavírní koncerty patří ke stálému programu ZUŠ.

Podmínky vzdělávání

Vlastní hudební nástroj, další vybavení

Pro výuku klavíru je nutné vlastnit hudební nástroj – (klavír, nebo pianino) a výškově nastavitelnou židli. Tyto nástroje se dají také zapůjčit v půjčovnách hudebních nástrojů.

Klasický akustický nástroj je možné nahradit "elektrickým klavírem" - digitálním pianem. Pozor, nezaměňovat  s "klávesami" - elektronickými klávesovými nástroji.

Vlastnosti digitálního piana:

  • min. 88 kláves
  • vyvážená (v krajním případě polovyvážená) klaviatura
  • vestavěný pedál

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

K dosažení cíle - hře na klavír - je nutná každodenní domácí příprava žáka.

V začátcích je nutné aplikovat v rodině každodenní cvičení žáka pod dohledem rodiče, stačí v délce 5 minut, a tím postupně v dítěti vybudovat návyk na pravidelné cvičení. 

V 1. a 2. ročníku I. stupně vzdělávání je minimálně 2x ročně povinná přítomnost zákonného zástupce při výuce. 

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou čtyřruční hry a souhry s ostatními hráči.

Důležité informace k hodnocení žáka v průběhu vzdělávání

Žák je povinen v rámci jednoho školního roku minimálně 2x veřejně vystoupit na akcích pořádaných školou (besídky, koncerty školy). Při nesplnění této podmínky bude ročníkové hodnocení žáka sníženo o 1 stupeň.

Ve 2. a 5. ročníku I. stupně vzdělávání skládá žák postupovou - vyřazovací zkoušku. V případě neúspěchu při této zkoušce komise nedoporučí pokračování ve vzdělávání žáka v následujícím školním roce. V ostatních ročnících studia žák skládá postupovou zkoušku.

Podmínkou postupu do II. stupně vzdělávání je absolvování 7. ročníku veřejným vystoupením. 

Soubory ke stažení

Monika Adamcová DiS.
Hra na klavír
MgA Libor Bartoník
MgA. Libor Bartoník
Hra na hoboj
Hra na klavír
Hra na zobcovou flétnu
Ladislav Havlík
Ladislav Havlík
Hra na EKN
Hra na klavír
MgA. Silvie Jebáčková
Hra na klavír
Hra na varhany
Hedvika Jebáčková DiS.
Hra na klavír
Hra na příčnou flétnu
Hra na zobcovou flétnu
MgA. Kamila Kubátová
MgA. Kamila Kubátová
Hra na klavír
M.A. et B.Mus. Anna Mikolajková
Hra na klavír
Hra na zobcovou flétnu
Bc. Bohuslava Nedomová
Hra na akordeon
Hra na EKN
Hra na klavír
Hra na zobcovou flétnu
Jan Telecký dipl.um.
Hra na klavír
Mgr. Marika Vacková
Mgr. Marika Vacková
Hra na klavír
PhDr. Mgr. MgA. et MgA. Zdeněk Vašíček, Ph. D. et Ph. D.
PhDr. Mgr. MgA. et MgA. Zdeněk Vašíček Ph. D. et Ph. D.
Hra na klavír
Jitka Zavřelová
Hra na klavír