Hra na saxofon

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Saxofon vynalezl okolo roku 1840 belgický nástrojař Adolphe Sax. K jeho masovému rozšíření došlo na přelomu 19. a 20. století s nástupem jazzu. Dnes si ani nedovedeme představit taneční, swingové a jazzové kapely bez saxofonu. Uplatňuje se i v sólové, komorní a orchestrální klasické hudbě.

Podmínky vzdělávání

Vlastní hudební nástroj a další vybavení

Pro výuku saxofonu je nutné vlastnit hudební nástroj. Škola může zapůjčit školní nástroj, ale jen po dobu nezbytně nutnou. Po určité době (po individuální domluvě s učitelem) musí rodiče zakoupit nástroj vlastní.

Nejen fyzické předpoklady hry na saxofon

Na saxofon hráč tón tvoří. Výuka klade značné nároky na tvorbu tónu, intonaci, prstovou a dechovou techniku. Tón je při hře na saxofon tvořen dechem, spolu s optimálním tlakem rtů na plátek. Jelikož zuby tvoří oporu pro vytvoření kvalitního tónu, je nutné, aby měl žák vyvinuté druhé zuby. Pro hru na saxofon je nezbytný odpovídající vzrůst žáka a jeho dobrá fyzická kondice.

Nezbytnou výbavou pro tvorbu tónu je hudební sluch. I když se během výuky hudební sluch postupně zdokonaluje, jsou ke hře na saxofon vybíráni žáci, kteří dobrý hudební sluch prokáží při talentových zkouškách.

Na základě fyzické vyspělosti může být pedagogem doporučeno začít přípravným nástrojem – zobcovou flétnou a následně pokračovat ve studiu saxofonu.

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

Nepostradatelná je domácí příprava žáka, která je nezbytná pro svalovou jistotu nátisku a rozvoj dechové a prstové techniky. V 1. ročníku je vhodná účast rodičů na vybraných hodinách (po konzultaci s vyučujícím). 

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou skupinové hry a souhry s ostatními hráči.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Žák je povinen v rámci jednoho školního roku minimálně 1x veřejně vystoupit na akcích pořádaných školou (besídky, koncerty školy, třídní besídky).

Soubory ke stažení

MgA. Olga Spilková
Hra na klarinet
Hra na saxofon
Hra na zobcovou flétnu