Hra na trubku

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Hra na trubku patří mezi náročnější hudební nástroje, ale i nejkrásnějších. Trubka má krásný břeskný zvuk a široké uplatnění ve všech hudebních žánrech – klasické hudbě, jazzu, popu, latinskoamerické hudbě aj. Hráč na tento nástroj tón tvoří, a velkou výhodou a předpokladem je dobrý hudební sluch. Ze strany rodičů a žáka je potřebná VYTRVALOST. Než žák zahraje svoji první písničku, může to někdy trvat  i několik měsíců, ale pak to stojí za to!!

Podmínky vzdělávání

Vlastní hudební nástroj a další vybavení

Od samotného začátku výuky musí žák vlastnit nátrubek. S výběrem vhodného nátrubku pomůže vyučující hry na trubku.

Pokud to okolnosti dovolují, může ZUŠ zapůjčit školní nástroj, ale jen po dobu nezbytně nutnou. Po určité době (po individuální domluvě s učitelem) by měli rodiče zakoupit nástroj vlastní. S jeho výběrem ochotně pomůže vyučující, v případě koupě staršího nástroje provede jeho zběžnou kontrolu.

Nejen fyzické předpoklady hry na trubku

Na trubku hráč tón tvoří svojí sluchovou představivostí, uvolněným dechem  a vibrací rtů pod nátrubkem, který je opřený o přední zuby. Proto se doporučuje začít s hrou na nástroj až po vývinu druhých předních zubů.

Další nezbytnou výbavou pro tvorbu tónu je hudební sluch. I když se během výuky hudební sluch postupně zdokonaluje, jsou ke hře na trubku vybíráni žáci, kteří dobrý hudební sluch prokáží při talentových zkouškách.

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

Domácí příprava je nepostradatelná, bez ní nemá výuka na hudební nástroj žádný smysl. V 1. ročníku je povinná účast rodičů na vybraných hodinách (po konzultaci s vyučujícím). Rodiče přímo vidí práci s žákem, jeho reakce, odpovědi na případné otázky apod. a můžou tak svému dítěti pomoci vytvořit dobré návyky(základy), nejen pro hru na hudební nástroj, ale i pro jeho budoucí život. Díky hře na trubku se může dítě naučit vytrvalosti, pravidelnosti, hlubšího vnímání svého těla a jeho jemnější koordinaci. Dochází k propojení mozkových hemisfér, zvětšení dechové kapacity plic a hlavně radosti z tvorby.

Práce učitele s žákem v průběhu hodiny by měla být návodem pro rodiče, jak s dítětem procvičovat probranou látku doma. Aktivní zapojení rodičů a spolupráce s učitelem, alespoň v začátku výuky hry na hudební nástroj, je pro žáka to nejlepší, co mohou rodiče pro své dítě udělat.

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena souborovou hrou, tzn. že žáci hrají společně ve dvou a více lidech a tvoří tak rozmanité soubory, díky nimž rozvíjejí a zdokonalují své hráčské a hudební dovednosti.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Žák je povinen v rámci jednoho školního roku minimálně 4x veřejně vystoupit na akcích pořádaných školou (besídky, koncerty školy, třídní besídky).

Soubory ke stažení

BcA. Aleš Cecava
Hra na baskřídlovku
Hra na trubku