Hra na violoncello

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Violoncello se nejvíce používá v evropské klasické hudbě. Je nedílnou součástí komorních a symfonických orchestrů a bývá standardním sólovým nástrojem koncertních skladeb mnoha autorů.

Violoncello jako smyčcový nástroj si svůj respekt vydobylo nejen historicky, ale také díky svým zvukovým – barevným možnostem. Právě pro příjemný hlubší sametový tón je velmi vyhledávaným hudebním nástrojem.

Podmínky vzdělávání

Vlastní hudební nástroj a další vybavení

Pro výuku violoncella je nutné vlastnit hudební nástroj. Škola může zapůjčit školní nástroj, ale jen po dobu nezbytně nutnou. Po určité době (po individuální domluvě s učitelem) musí rodiče zakoupit nástroj vlastní. Dále je potřeba vhodná židle, stojan a popř. podložka pod bodec.

Nejen fyzické předpoklady hry na violoncello

Na violoncello hráč tvoří tón levou i pravou rukou. Proto je třeba posoudit fyzické předpoklady žáka (ne velmi krátký malíček).

Nezbytnou výbavou pro tvorbu tónu je hudební sluch. I když se během výuky hudební sluch postupně zdokonaluje, jsou ke hře na violoncello vybíráni žáci, kteří dobrý hudební sluch prokáží při talentových zkouškách.

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

Nepostradatelná je domácí příprava žáka, která je nezbytná pro rozvoj prstové techniky a techniky pravé ruky. V 1. ročníku je vhodná účast rodičů na vybraných hodinách (po konzultaci s vyučujícím). 

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou skupinové hry a souhry s ostatními hráči.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Žák je povinen v rámci jednoho školního roku minimálně 1x veřejně vystoupit na akcích pořádaných školou (besídky, koncerty školy, třídní besídky).

Soubory ke stažení

Bc. Helena Ruszová
Hra na violoncello