Krajská soutěžní přehlídka LDO 2013/2014

Autor:
MgA. Berit Hönigová

Ve středu 2. 4. 2014 proběhlo na ZUŠ Jaroslava Kvapila krajské kolo soutěže literárně-dramatických oborů ZUŠ.

Soutěžilo se v kategorii sólový projev přednesový, dramatický a loutkářský, a v sólovém projevu. Ze sedmi žáků ZUŠ Tišnov získali postup do celostátního kola tři žáci - Saša Floriánová za přednes a Marie Kolaříková a František Florián za sólový projev, tedy za svoji autorskou tvorbu.

Majdinu krásnou poezii a Františkovy vtipné povídky bude možné zakoupit na Absolventském večeru LDO dne 24. 4. 20014. Vřele doporučuji!

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!