Májová besídka v Drásově

Autor:
MgA. Zdeněk Vašíček, PhD.

 

Besídka proběhla v hudební třídě ZŠ TGM Drásov ve středu 30. května 2018. Zdejší žáci a žákyně třídu vkusně vyzdobili velkými papírovými motýly i jinými posly jara a léta. Též datum a venkovní teplota dávaly pocit, že léto a prázdniny - předtím ovšem ještě postupové zkoušky v hudebních nástrojích! - jsou již takříkajíc za dveřmi.

Žáci a žákyně drásovské pobočky ZUŠ Tišnov předvedli sólovou hru na akordeon, flétnu nebo klavír, hru ve flétnovém duu a taky hru na klavír čtyřručně. Zazněla hudba vážná i populární: z té druhé namátkou známá melodie z anglo-amerického fantasy filmu "Harry Potter" či hit "Vítěz bere vše" od švédské skupiny ABBA.

Živě aplaudující publikum, jež hudební třídu zcela zaplnilo, dostalo příležitost vyslechnout si řadu velmi pěkných hudebních výkonů. Jak už bývá dobrým zvykem, na některých z nich se podíleli také učitelé pobočky. Besídka trvala tři čtvrtě hodiny. Následně se rozproudily rozhovory rodičů s učiteli o dalším hudebně uměleckém směřování dětí a žáků. Tak to má být, tak je to správné.
 

Děkujeme rodičům i dalším příbuzným za podporu dětí ve hře na hudební nástroje a přejeme jim všem krásné prožití léta 2018!

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!