Natálie Bartošová

Natálie Bartošová uspěla v soutěži melodramů

Autor:
MgA. Berit Hönigová

Po dvouměsíční mezioborové spolupráci jsme se na sv. Martina, dne 11.11. 2016, vydali na celostátní kolo soutěže v koncertním melodramu, které se každoročně koná v Šumperku.

Náš tým tvořila soutěžící Natálie Bartošová (1.r.II.st. LDO), klavíristka a varhanice MgA. Silvie Jebáčková a já. Soutěžní zápolení trvalo 3 dny a konalo se v prostorách SVČ Doris (ačkoliv jde o soutěž literárně-dramatických oborů ZUŠ). Zcela neskromně musím říci, že na to, že jsme byli letošní jediní nováčci v soutěži, umístili jsme se na skvělém 4. místě, a navíc Natálie dostala ocenění poroty za "uchopení" jednoho z melodramů. Příští rok každopádně vyrážíme znovu a mám radost, že zrovna na naší ZUŠ se nám podařilo tento prastarý hudebně-dramatický tvar oživit!
 

Poděkování organizátorů:

Vážený pane řediteli,
Dovolte, abychom vám, coby organizátoři celostátní Soutěže v interpretaci koncertního melodramu, touto cestou pogratulovali k výsledku vaší žákyně Natálie Bartošové v letošním ročníku soutěže a zároveň vyjádřili poděkování a uznání vašim pedagogům. Naše soutěž představuje celostátní unikum a připravit se na ni apeluje na řadu požadavků, kterých si je jen málokdo vědom. Kromě základního požadavku na talent a dispozice žáka ve vztahu nejen k literárnímu světu, který se v literárně-dramatickém oboru tak nějak předpokládá, ale také ve vztahu ke světu hudebnímu, neboť žák bez vztahu k hudební složce koncertního melodramu se jen těžko utká s tímto hudebně-dramatickým žánrem.

Co je ale daleko důležitější a co si mnozí učitelé literárně-dramatického oboru z různých škol moc dobře uvědomují, je bezpodmínečná a obětavá práce napříč obory - literárně-dramatickým a hudebním. Za touto prací napříč obory leží fungující komunikace konkrétních lidí, kteří dokázali spojit svou lásku k umění v jeden celek a navíc ho pedagogicky poskytnout i naší budoucí generaci. To je věc, která není samozřejmostí a která je neskutečně těžká a záslužná, což naznačují i počty účastníků naší soutěže, které ještě nikdy nepřekročily číslo dvacet. A není tomu z důvodu nezájmu o naši soutěž.

Nesmírně si tedy vážíme toho, že jako vedení školy musíte zákonitě utvářet takové pracovní podmínky, že vaši učitelé mají k této mezioborové činnosti chuť a pokaždé, když k nám do Šumperka přijedou, cítíme i radost z jejich práce. Děkujeme za podporu.

Tereza Karlíková     
(za organizační tým)  

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!