Sborový zpěv

Celková délka výuky 2 hodiny týdně.

Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Sborový zpěv. Nejpřirozenějším a nejrozšířenějším hudebním projevem člověka je zpěv. Sborový zpěv je prostředkem k rozvoji hudebnosti a ke zvyšování zájmu o hudbu. Výuka sboru v základním uměleckém školství staví na dlouholeté tradici v naší zemi, která disponuje bohatou sborovou literaturou díky významným hudebním skladatelům. Hlavním posláním sboru je koncertní činnost. Sborový zpěv umožňuje dětem a mládeži naučit se pracovat v kolektivu a přizpůsobovat se potřebám sboru, hlouběji vnímat emocionální zážitky, rozvíjet hudební cítění a rozhled žáků. Umožňuje jim interpretovat díla všech hudebních období, stylů a žánrů.

Podmínky vzdělávání

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. Jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. 

Soubory ke stažení

Dana Morysová
Dana Morysová
Hra na akordeon
Sborový zpěv