Diplom

Stříbrné pásmo pro pěvecký sbor ZUŠ Tišnov

Autor:
Mgr. Tomáš Zouhar

Dne 8. března vyjel pěvecký sbor ZUŠ Tišnov na krajské kolo soutěžní pěveckých sborů pořádané Ústřední uměleckou radou za podpory MŠMT a Jihomoravského kraje. Tato soutěž probíhá jednou za 3 roky a v letošním roce jsme vyslali náš malý sbor o velikosti 15 členů. 

Ani takto malý počet zpěváků neodradil vedoucí sboru Danu Morysovou a korepetitorku Jitku Zavřelovou od účasti v této soutěži. A popravdě můžeme říci, že se nám účast vyplatila.

Soutěž probíhala v Městském kině Mikulov. Pořádající ZUŠ Mikulov do odborné poroty vybrala opravdové kapacity. Předsedkyní poroty byla zvolena prof. MgA. Blanka Juhaňáková, Art.D. (profesorka katedry dirigování a operní režie na hudební fakultě JAMU). Členy poroty tvořili: MgA. Katarina Duchoňová, Ph.D. (operní studio Konzervatoře Brno, Městské divadlo Brno, korepetitorka, dirigentka dětských pěveckých sborů), Mgr. Kateřina Pospíšilová, Ph.D. (dirigentka dětských a smíšených pěveckých sborů ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, Gymnázium Tišnov, ZŠ Lelekovice, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem), MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D. (katedra hudební výchovy PdF MU Brno, vedoucí komorního souboru staré hudby Societas Incognitorum) a Mgr. Helena Valová (dirigentka dětských pěveckých sborů ZUŠ Třebíč, ZUŠ Velké Meziříčí, vedoucí sekce dětských pěveckých sborů ÚUR)

Soutěže se účastnilo 16 pěveckých sborů a porota udělovala pásma zlaté, stříbrné a bronzové.

Náš sbor se spolu se sbory z ZUŠ Dolní Bojanovice, ZUŠ Vyškov a ZUŠ F. B. Ševčíka Jedovnice umístil ve stříbrném pásmu, což je o příčku lepší výsledek, než při účasti na minulé soutěži.

 

Velké poděkování patří jak vyučujícím, tak žákům, kteří i v tak malé počtu dokázali posunout sbor do stříbrného pásma.

 

 

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!