Taneční výchova

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Smyslem tanečního oboru je objevovat krásu pohybu prostřednictvím tance.

Výuka tanečního oboru je zaměřena u mladších ročníků na taneční průpravu, která probíhá 1x týdně, kde se hravou formou podchycuje zájem dětí o tanec. Od 3. ročníku výuka probíhá 2x týdně a je zaměřena na taneční techniky a styly jako jsou základy klasického tance (balet), základy moderního tance vycházející z principů klasické taneční techniky a lidového tance. Žáci vystupují každoročně na tanečním koncertě školy, na různých školních akcích a zúčastňují se i tanečních soutěží. Taneční obor umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné i duševní a může také v budoucnu pomoci v povoláních, ve kterých je kultura pohybu vhodným předpokladem.   

Průběh výuky

Výuka je členěna do hlavních vyučovacích předmětů:

Taneční průprava:

Tento předmět se vyučuje od přípravného studia do 2. ročníku I. stupně. Hravou formou rozvíjí v dětech tanečnost, zdravé pohybové návyky, zvyšuje fyziologické dispozice a všeobecnou obratnost. Od prvopočátků je v žácích rozvíjeno jejich hudební cítění a muzikálnost, a to především díky přítomnosti korepetitora.

Taneční techniky a styly:

Tento předmět se vyučuje od 3. ročníku I. stupně. Rozvíjí taneční dovednosti a vede děti ke správným pohybovým principům. Získávají základní znalosti z klasické taneční techniky (balet), ze scénického tance (moderní tanec vycházející z principů klasické taneční techniky) a lidového tance. 

Taneční praxe:

Tento předmět je pojítkem všech vyučovaných předmětů. Navazuje na všechny vyučované předměty a vyučuje se po celou dobu základního studia. Prohlubuje taneční projev žáků, podněcuje jejich tvůrčí schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru, která je nezbytnou součástí každé choreografie.

Pokud to dispozice žáků dovolí, seznamují se s tancem na špičkách, který patří k nejtěžším v baletní technice.

Podmínky vzdělávání

Co s sebou na taneční hodiny

Žáci v tanečním oboru mají jednotný baletní trikot, piškoty (taneční obuv) a punčocháče. Taneční oblečení se v září každého školního roku hromadně objednává, případně je možnost toto zakoupit v našem pravidelně konaném mini bazárku tanečního oblečení.

Na taneční hodiny požadujeme kromě tanečního oblečení také úpravu vlasů (zasponkované vlasy učesané v drdolu). Na tanečním sále i v prostorách šatny nepijeme žádné slazené nápoje, pouze čistou vodu!

Podmínky k účasti na baletních soutěžích

Výběr žáků, kteří budou reprezentovat naši školu v baletních soutěžích, určuje vyučující. Podmínky k účasti na soutěžích jsou taneční předpoklady, 90% účast v tanečních hodinách a nezbytná spolupráce žáka i zákonného zástupce. Sólové choreografie a choreografie malých skupin se trénují mimo stanovené vyučovací hodiny, vždy po dohodě s vyučujícím. Soutěže probíhají z pravidla o víkendech a zde je nutná 100% účast. 

 

Soubory ke stažení

Markéta Chlubná
BcA. Markéta Chlubná
Taneční výchova