Ústřední kolo soutěží dramatického oboru

Autor:
MgA. Berit Hönigová

Víkend na přelomu května a června byl ve znamení ústředního kola soutěže LDO ZUŠ, na kterém naši školu reprezentovali dva žáci, sourozenci Saša a František Floriánovi.

Akce se konala v překrásném městě, Uherském Hradišti, v prostorách Základní umělecké školy. Celostátní kolo je charakteristické tím, že se na něm neoceňují jednotlivá místa. Můžeme ale říct, že František se dostal se svojí povídkou Cesta banánů Alberta a Augusta mezi 30 nejlepších mladých autorů ČR, a jeho sestra Saša mezi 120 nejlepších recitátorů.
 

Za dva týdny nás čeká celostátní kolo i v další soutěži - Dětská scéna. Držte nám tedy, prosím, palce!

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!