Vánoční besídka drásovské pobočky

Autor:
MgA. Zdeněk Vašíček, PhD.

 

Proběhla v pondělí 12. prosince 2016 v hudební třídě budovy ZŠ TGM Drásov. Publikum složené především z rodičů a prarodičů drásovských žáků ZUŠ Tišnov mělo příležitost slyšet a vidět své ratolesti v osmnácti hudebních číslech. Šlo nejen o sólovou hru na klavír, akordeon a flétnu, ale představila se též dua: flétny, akordeony a flétna s doprovodem klavíru. Zazněla i hra na klavír na čtyři ruce s doprovodem bicích nástrojů (včetně málo vídávaného vibraslapu).

Na besídce zněla hudba vážná i zábavná. Učitelé drásovské pobočky se do hry svých žáků, jak je dobrým zvykem, zapojili rovněž. Žáci a žákyně za uplynulého půl roku povyrostli nejen (viditelně) postavami, ale i (slyšitelně) ve svých uměleckých výkonech. Obsah druhé části právě řečené věty netvrdíme my, učitelé drásovské pobočky, ale vyslechli jsme od rodičů, což nás samozřejmě těší. Neméně nás těší, že se práce žáků a žákyň daří a že do ní neztrácejí chuť - právě naopak!

Při této milé příležitosti opět děkujeme rodičům i dalším příbuzným za spolupráci a pomoc v hudebním vedení dětí. Není to totiž samozřejmost, jak by se při povrchním náhledu mohlo zdát. Všem přejeme požehnané Vánoce 2016 a šťastný nový rok 2017!

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!