Vánoční besídka drásovské pobočky ZUŠ Tišnov

Autor:
MgA. Zdeněk Vašíček, PhD.

Čím blíže k Vánocům, tím kolem nás i v nás bývá - paradoxně - tak nějak těsněji a hustěji. Je dobré se od toho dle možností oprostit. Každoroční Vánoční besídka drásovské pobočky ZUŠ Tišnov se tudíž konala pro jistotu už v předstihu 9. 12. 2015.

Radostnou vánoční zvěst přinášela hudba druhově sice velmi rozličná, ale vždy zpěvná a všeobecně srozumitelná. V podzimně vyzdobené třídě žáci vystoupili sami nebo se svými učiteli. Početné publikum mělo příležitost slyšet a vidět hru na elektronické varhany, akordeonové duo, flétnu s doprovodem klavíru i hru na klavír sólový a na čtyři ruce.

Besídku zahájil a ukončil zvuk pravého alpského salašnického zvonu. Mnohé, co zde v pečlivě připraveném provedení zaznělo veřejně, žáci bezesporu zúročí i při komornějších rodinných sešlostech za nedlouhou dobu u stromečku. Radost to jistě bude znásobená a v této znásobené radosti je i účel hudby. (Či přinejmenším jeden z jejích účelů.)
 

Při této milé příležitosti děkujeme rodičům i dalším příbuzným ještě jednou za spolupráci a pomoc v hudebním vedení dětí.

A všem přejeme požehnané Vánoce 2015 a šťastný nový rok 2016!

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!