v+w

V+W divadelní revue

Autor:
Mgr. Tomáš Zouhar

Poslední březnové dny patřily vzpomínce na 40. výročí úmrtí  významného člena Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce. Začátkem školního roku se učitelé a žáci školy rozhodli připomenout tuto významnou osobnost formou divadelní revue.

Na scénáři pracovali žáci dramatického oboru a společně s učitelkou Klárou Jírovskou vytvořili scénář sestavený z mluveného slova, písní Osvobozeného divadla a tance. Výchozím textem pro dramatizaci si vybrali korespondenci mezi Voskovcem a Werichem z období emigrace Jiřího Voskovce v USA.

O hudební stránku se postarali žáci a vyučující hudebního oboru. Jednotlivé dramatizace textu byly proloženy písněmi z her Osvobozeného divadla, jejichž nastudování se ujala Ivana Pavlů s vybranými žáky pěvecké třídy. Kapala byla složena z učitelů ZUŠ - Kamila Dubská (klavír), Marek Kubát (kytara), Marko Pešek (baskytara), Tomáš Zouhar (housle), Aleš Cecava (trubka), Miroslav Falta (akordeon) a Anna Mikolajková (bicí), která je autorkou aranží jednotlivých skladeb a uměleckou vedoucí celé hudební skupiny.

Písně byly doplněny tanečními čísly, které s žáky tanečního oboru připravila Markéta Chlubná. Ta je zároveň autorkou scény a jednotlivých choreografií.

Představení V+W divadelní revue jsme nabídli formou výchovných koncertů pro žáky 2. stupně základních škol. Představení se v těchto dnech účastnili žáci ZŠ Smíškova Tišnov, ZŠ nám. 28. října Tišnov, ZŠ a MŠ TGM Drásov a ZŠ Dolní Loučky.

Učitele jsme 14 dnů před vystoupením vybavili metodickým listem, ve kterém autorka Klára Jírovská připravila aktivity, které vedly k seznámení žáků s Osvobozeným divadlem a s jejími protagonisty. Metodický list byl připraven tak, aby se s ním mohlo pracovat před vystoupením (aktivizace žáků), tak po představení (zpětná vazba).

Děkujeme za pozitivní reakce a ohlasy

„Před samotným představením jsme pracovali s metodickým listem, který nám byl zaslán organizátorem výchovného koncertu. V rámci hodin hudební výchovy jsem s žáky vyzkoušel některé nabízené aktivizační aktivity. Oceňuji možnost využít metodického listu, žáci přicházeli na představení lépe připraveni.“
Mgr. Bc. Radim Vykoukal, ZŠ nám. 28. října, Tišnov

„Představení se líbilo jak mým kolegům, tak i žákům. Velmi  příjemná byla kombinace zpěvu, hudby, tance a dramatizace textů. Oceňujeme také přístup organizátora akce, který nám před představením zaslal metodický list s aktivitami, kterými jsme žákům přiblížili hlavní aktéry a tvorbu Osvobozeného divadla. “
Mgr. Hana Eklová, ZŠ Smíškova, Tišnov.

"Velmi pěkné představení, promyšlené, nápaditá vystoupení herců a tanečníků, perfektní hudební doprovod. Zpěváci se s těžkými písničkami vypořádali výborně. Hned následující den jsme se v rámci HV věnovali Jaroslavu Ježkovi. Žáci již znali dvojici V+W a věděli něco málo i o Osvobozeném divadle, a tak jsme nenásilně propojili literaturu s hudební výchovou. Velice děkujeme za skvělé představení!!!"
Mgr. Magdaléna Hladilová, ZŠ Dolní Loučky

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!