Zachráněný „Advent ve Všechovicích“

Autor:
MgA. Silvie Jebáčková

Adventní doba je spojena s přípravou na Vánoční svátky a je to čas, kdy bychom se měli zastavit a udělat místo i pro rozjímání a duchovní přípravu na příchod Spasitele.

14. prosince 2014, tedy třetí adventní neděli, se uskutečnil Koncert duchovní hudby v kapli sv. Anny ve Všechovicích. Velmi rádi jsme opět přijali pozvání a přijeli zahrát již třetím rokem za sebou. Varhanní oddělení ZUŠ vychovává mladé hráče, kteří již mají své místo nejen v tišnovských kostelích, ale i v blízkém okolí. Proto nebyl problém přivézt kvalitní repertoár i do Všechovic.

Návštěvníci koncertu si v úvodu vyslechli část varhanní skladby, při které vypadl elektrický proud. V tu chvíli přestaly hrát varhany a nastalo ticho. Nenechali jsme se zaskočit nepříjemnou situací a vytáhli příčné flétny, které hrají jen na "lidský pohon". Zaznělo několik barokních duet a před poslední připravenou flétnovou skladbou se podařilo nahodit i vypadlý proud. Koncert byl zachráněn a zdárně pokračoval až do poslední skladby, kterou byla Toccata a fuga d moll J. S. Bacha.

Myslím, že si koncert užili všichni. Jak posluchači, tak i účinkující. Možná i díky výpadku elektřiny, měl koncert velmi příjemnou a neopakovatelnou atmosféru. Uvidíme, co přinese příští adventní koncert za rok. Budeme se těšit.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!