Richard Adam Gallery

Žáci VO v Richard Gallery

Autor:
Mgr. Jana Zouharová

Žáci se zúčastnili galerijní animace "Barevný poklad galerie" v Richard Adam Gallery v Brně. Celkový koncept animace zahrnoval jak teoretickou, tak praktickou část. Její anotace byla:
"Jste zvědaví, jaký poklad skrývá Richard Adam Gallery? Malířství je po staletí součástí dějin umění. Přijďte se zábavnou formou seznámit s prostředím galerie, současným uměním a malířstvím. Dobrodružství v galerii bude inspirací k výtvarné práci během, které získáte povědomí o teorii barev, barevných vztazích, vyzkoušíte si různé výtvarné technikami, různé malířské přístupy. Důraz je kladen na přiblížení malby z pohledu současnosti."

Program byl kvalitně připraven a přidán žákům. Lektor žáky zaujal a díky tomu svědomitě plnili své úkoly v galerii. Galerie je prostorná a současná výstava (Jakub Špaňhel, Vladimír Houdek, Vladimír Skrepl) sčítá okolo 50 obrazů monumentálních rozměrů, což byl pro žáky kromě industriálního prostoru galerie další zajímavý vizuální vjem.

Po teoretickém úvodu, kdy si žáci prošli celou galerii a hledali v obrazech kompozici, tvary, studené a teplé barvy následovala praktická část. Protože mnoho z vystavených obrazů Jakuba Špaňhela měla více jak 2 metry, musel je autor malovat štětcem, který měl připevněný na tyči. A přesně takovou malbu si vyzkoušeli i žáci. Při práci byla neoddělitelnou součástí také gesta a pohyb. Celkový vizuální vjem těchto větších obrazů byl patrný až při řádném odstupu.

Akci považuji za zdařilou a žáci si kromě nově nabitých informací a specifického genia loci galerie užili také vánoční atmosféru a trhy v Brně.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!