65 let ZUŠ Tišnov

Autor:
MgA. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

Dožít se šedesáti pěti let je dnes v životě jednotlivce důvodem k odchodu do důchodu. Šedesát pět let instituce - Základní umělecké školy Tišnov - bylo v průběhu školního roku 2013/2014 naopak podnětem ke zvýšenému pracovnímu úsilí.

Vždyť instituce, která dosáhla takto požehnaného "věku", je ještě mladicí! Čtyři obory školy (hudební, literárně dramatický, taneční a výtvarný) se proto doslova předháněly ve svých aktivitách. Ať už jsou jejich sídla v budovách v Tišnově či jde o pobočky v Deblíně, Doubravníku, Drásově nebo Nedvědici.

Rok 2014 byl zvolen za Rok české hudby, začněme tedy právě jí a oborem, který je na škole tradičně tím největším.

Hudební obor ZUŠ Tišnov

Množstvím koncertů, besídek a vystoupení všeho druhu dosáhl dosavadního rekordu v počtu 56. Na radnicích měst, ve výstavních síních i jim funkčně příbuzných prostorách, v domech pro seniory, na soutěžních i nesoutěžních pódiích škol, v kinech i pod širým nebem zněla hudba nejrůznějších žánrů a obsazení. Včetně dvou absolventských koncertů, absolventské besídky a dvou samostatných recitálů žáků II. stupně.

V listopadu 2013 proběhl integrovaný recitál - první svého druhu na škole. Klavírista Jan Trecha ze třídy MgA. Kamily Dubské, zástupkyně ředitele školy, ho pod názvem "Hudba v obraze" ve spolupráci s Multimediálním oddělením ZUŠ Tišnov uskutečnil v tišnovském "Müllerově domě". Klavíristka Anežka Bartoňková ze třídy autora tohoto článku měla svůj v pořadí už třetí recitál - za standardní spolupráce s Literárně dramatickým oborem ZUŠ Tišnov - v lednu 2014 (více viz TN 2014, č. 3, s. 7).

Klavírista Petr Vašíček ze třídy učitelky Bc. Bohuslavy Nedomové získal diplom za 3. místo v okresním kole "Soutěže žáků základních uměleckých škol", vyhlášené MŠMT ČR. Kolo proběhlo v březnu 2014 na ZUŠ Střelice, čestné uznání tamtéž obdrželi další tři žáci ze ZUŠ Tišnov. Kytarista Martin Pokorný ze třídy MgA. Jiřího Michálka obdržel 1. místo v krajském kole této soutěže v dubnu 2014 v Blansku. Akordeonista Štěpán Konečný ze třídy učitelky Dany Morysové se zúčastnil dvou mezinárodních soutěží. V říjnu 2013 obdržel 6. místo na "Coupe Jeunesse" v Dunajské Stredě, v dubnu 2014 mu přibylo 2. místo na "Mezinárodní akordeonové soutěži Ostrava".

Vrcholem výkonů sólistů byl "Koncert Romana Czepy", který se uskutečnil 2. května 2014 v Městském kulturním středisku Tišnov. Klavírista Roman Czepa absolvoval ZUŠ Tišnov ve třídě učitelky Tamary Vašíčkové (1999) a Konzervatoř Brno ve třídě profesorky Mgr. Evy Horákové (2014). Svým náročným programem uchvátil publikum a přesvědčil, že navazující studium na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě doc. MgA. Františka Malého bylo v jeho případě tou nejpřirozenější volbou. Vynikl také v komorní hře s pozvanými přáteli. Klavírista Roman Czepa - absolvent ZUŠ Tišnov - patří k uměleckým a studijním vzorům pro všechny naše žáky.

Hudební obor ZUŠ Tišnov se může pochlubit úspěšnou činností řady souborů.

Dnes již legendární "HA-KAPELA" pod uměleckým vedením svého zakladatele - učitele Ladislava Havlíka - přispěla k jubileu školy čtyřmi vyprodanými koncerty v Rockstar Café Tišnov a dalšími koncerty na nádvoří zdejšího barokního domu "Na Perštejně" i v "Metro Music Baru" v Brně (Pasáž Alfa, Poštovská 6). Zazněl jazz-rock, soul, retro-pop i latin jazz. (Více k souboru viz TN 2014, č. 1, s. 10.) "HA-KAPELA" si také tradičně zahrála na 6. ročníku charitativního multižánrového hudebního festivalu "Hudbou pro UNICEF", zaměřeného na podporu očkovacích programů a konaného v červnu 2014 v Letním kině Tišnov.

"TOM BAND" pod uměleckým vedením učitelů MgA. Josefa Cecavy a Bc. Miroslava Falty si (ve spolupráci s občanským sdružením "Tigal") zahrál v březnu 2014 s milými hosty - kapelou "Z WOKNA" ze ZUŠ Kuřim (přesněji: z její pobočky ve Veverské Bítýšce) - na společném koncertě v tišnovském kině "Svratka". Zněly zde pop music a big beat. V dubnu 2014 v Kyjově "TOM BAND" získal 2. místo v krajském kole "Soutěžní přehlídky pro jazzové a ostatní orchestry", vyhlášené MŠMT ČR.

Ve stejné soutěži, ale v jiné kategorii, soubor "UNDISTORTION" pod uměleckým vedením učitele Mgr. Marka Kubáta obdržel 1. místo s postupem. V ústředním kole v červnu 2014 v Litvínově obdržel stříbrné pásmo (přičemž zlaté mu uniklo o pouhé čtyři desetiny bodu). "UNDISTORTION" se věnuje výhradně akustické hudbě. Hrají v něm: Eliška Kohoutková (příčná flétna), Hana Sklenářová (housle), Ondřej Chvalkovský (kytara), Jan Mačák (keyboard), Michal Himmer (baskytara) a Kryštof Kubát (cajon). Teprve jedenáctiletý Kryštof Kubát získal navíc zvláštní cenu poroty za mimořádný instrumentální výkon. Iniciativní Marek Kubát vede také "BAROCCO AGGIORNATO". V případě tohoto souboru jde o pravidelného účastníka hudební přehlídky "Máme rádi baroko" v Opavě. V březnu 2014 zde soubor předvedl dramaturgicky objevný výběr písní z barokního Rovenského kancionálu, přičemž publikum si vytleskalo přídavek. Dlouhodobá spolupráce se žáky ze tříd učitelů Dagmar Fišerové (zpěv) a Jaroslava Halouzky (dechové nástroje) znovu přinesla své ovoce.

"DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZUŠ TIŠNOV" pod uměleckým vedením učitelky Dany Morysové vystoupil nejen na různých akcích na půdě školy, ale v prosinci 2013 též s herci brněnského divadla "Husa na provázku" v představení "Betlém" v tišnovském kině "Svratka". V dubnu 2014 sbor obdržel čestné uznání v nesoutěžní kategorii "Krajské postupové přehlídky školních dětských a středoškolských pěveckých sborů Jihomoravského kraje", která se konala v brněnském Kulturním centru Semilasso.

Hrálo se též v lomnické synagoze, hrálo se i v chrámech. Například v prosinci 2013 v tišnovském chrámu sv. Václava zaznělo v nové hudební podobě "Adventní chrámové dílo". Stalo se tak za podílu výše uvedeného školního sboru i vzácných hostů - "TIŠNOVSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU" a "ŽESŤOVÉHO KVARTETA JAROSLAVA HALOUZKY" (více viz TN 2014, č. 2, s. 12). Žáci Varhanního oddělení ZUŠ Tišnov pod vedením MgA. Silvie Jebáčkové - popřípadě za spolupráce s dalšími žáky a učiteli hudebního oboru školy - si zahráli na varhanních koncertech. V dubnu 2014 v chrámu sv. Václava jako "předskokani" v rámci tamního koncertu "Klubu přátel hudby", v květnu v témže chrámu v "Noci kostelů" a v červnu na samostatném koncertu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše v Deblíně. Žáci varhanního oddělení hráli také na mších. Nejen v Tišnově, ale i v Deblíně, Lažánkách, Lomnici, Předklášteří a Uníně.

Hudba má své místo i v Tanečním oboru ZUŠ Tišnov, který vede učitelka Markéta Chlubná. Letošní absolventky oboru shlédly v září 2013 Čajkovského balet "Labutí jezero" v Národním divadle Brno a už v listopadu téhož roku navštívily tvůrčí dílny pořádané v rámci "Dance Life Expo 2013" na brněnském výstavišti. Tytéž absolventky a další žákyně II. stupně se v dubnu 2014 zúčastnily "Přehlídky scénického tance" v Praze. Absolventky zde v kategorii "Současný tanec" získaly ocenění poroty za taneční číslo "Apollogize", v kategorii "Klasický tanec (balet)" za taneční číslo "Labutě" dokonce hlavní cenu poroty. Žákyně II. stupně obdržely za tanec "Nothing else matters" cenu poroty za pěkné provedení. Stalo se tak v konkurenci dvou desítek základních uměleckých škol z celé České republiky. V květnu 2014 se konala tradiční představení Tanečního oboru ZUŠ Tišnov včetně absolventských výkonů. To znamenalo celkem 41 tanečních čísel, více než stovku účinkujících tanečnic a tanečníků, jejich celoroční nácvik a také celoroční výběr a přípravu kostýmů. Poslední dvě věci ve spolupráci s žáky a rodiči. Vše ostatní - včetně průvodního slova na představeních - už paní učitelka tanečního oboru zvládla sama. Byl to jedinečný osobní výkon.

Literárně dramatický obor ZUŠ Tišnov pod vedením učitelky MgA. et Bc. Berit Hönigové vzorně reprezentoval školu na "Podzimní trhové slavnosti" ("Podzimní úroda") v říjnu 2013 v Tišnově. Někteří z prodávajících na místě vyjádřili vděčnost za velmi milou atmosféru. Žáci oboru se v témže měsíci zúčastnili pohybově herecké a improvizační dílny, která se konala na ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě. Pokračovala průběžná spolupráce oboru s dětským oddělením Městské knihovny Tišnov i s hudebním oborem školy. V dubnu 2014 proběhl v Městském kulturním středisku Tišnov "Nejen absolventský večer žáků literárně dramatického oboru". Zazněly zde básně, monology i dialogy, byla prezentována dvě autorská představení a dva mladí autoři z řad žáků četli své autorské texty. Přelom května a června 2014 byl ve znamení ústředního kola "Národní přehlídky literárně dramatického oboru základních uměleckých škol České republiky", jež se konalo v Uherském Hradišti. ZUŠ Tišnov tam reprezentovali sourozenci Saša a František Floriánovi. Ústřední kolo je charakteristické tím, že se na něm neudělují jednotlivá místa. František se svojí povídkou "Cesta banánů Alberta a Augusta" dnes patří mezi 30 nejlepších mladých autorů v České republice, jeho sestra Saša zase mezi 120 nejlepších recitátorů. V červnu 2014 se obor podílel na (nesoutěžní) celostátní divadelní a recitační přehlídce nejlepších žáků "Dětská scéna 2014" ve Svitavách.

Výtvarný obor ZUŠ Tišnov, který vede učitelka Zuzana Randuchová, vystavoval výtvarné práce žáků ve spolupráci s Muzeem Brněnska v areálu kláštera "Porta coeli" v Předklášteří u Tišnova. Děje se tak pravidelně již 20 let. Neformálními výstavními prostorami byly též chodby hlavní budovy ZUŠ Tišnov na Dvořáčkově ulici 316. I zde bylo možné obdivovat námětovou pestrost a zralost dětských výtvorů. Žáci deblínské pobočky výtvarného oboru školy se zúčastnili soutěže "Dva světy", kterou pořádal "Junior - Dům dětí a mládeže Brno" (prosinec 2013 - únor 2014). V kategorii žáků šestých až devátých tříd se na 2. místě, uděleném jak odbornou porotou, tak přítomnou veřejností, umístila Veronika Crhová. V květnu 2014 se žáci výtvarného oboru školy tradičně zúčastnili "Národní přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých škol České republiky", vyhlášené MŠMT ČR. Za kolekci prací získali cenu krajské poroty s postupem do ústředního kola. Toto kolo bude zakončeno celostátní výstavou ve Šternberku (říjen 2014 - červen 2015).

Multimediální oddělení ZUŠ Tišnov pod vedením učitelky Mgr. Venduly Pucharové je součástí výtvarného oboru. Počítač se zde stává užitečným pomocníkem při různých tvůrčích činnostech. V příjemném prostředí tišnovské kavárny (Café "U mě") v říjnu 2013 mělo oddělení vernisáž výstavy "My|Vy|Oni", kde se veřejnost mohla seznámit zejména s dřívějšími žákovskými pracemi. Název výstavy odkazoval k portrétu, objevily se zde i klasické krajiny a abstrakce. Malý skupinový projekt "Tichá pošta" byl odvozen od známé dětské hry. U koláže byly klasické nůžky a lepidlo nahrazeny počítačem a grafickými programy. Multimediální oddělení ZUŠ Tišnov také spolupracovalo s hudebním oborem školy.

Umělecké výkony účinkujících živě ocenilo vždy početné publikum. Nejde ovšem jen o výkony žáků, popřípadě žáků společně s učiteli. Výrazná část učitelů ZUŠ Tišnov se může vykázat další uměleckou, lektorskou nebo publikační činností doma i v cizině, která přispívá k širšímu "osvětí" či "vyzařování" školy. Za všechny lze uvést MgA. Kamilu Dubskou a Jitku Zavřelovou (obě hra na klavír a cembalo) či Kateřinu Matisovou (hra na housle): jmenované jsou členkami "TIŠNOVSKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU". Ze školních inovací sdružených s lektorskou a publikační činností je možné uvést spojení věcných předmětů s komunikací v cizím jazyce neboli CLIL (Content and Language Integrated Learning - více viz TN 2013, č. 3, s. 9).

Hladký průběh všech akcí by nebyl možný bez řídící a organizátorské práce ředitele ZUŠ Tišnov, jímž je Mgr. Tomáš Zouhar. Hráč na několik hudebních nástrojů, zpěvák, dirigent a umělecký vedoucí souboru "CIMBÁLOVÁ MUZIKA TOMÁŠE ZOUHARA" navazuje na plodný odkaz dosavadních ředitelů - hudebníků Aleše Smíška, Jany Pujmanové a MgA. Jaromíra Škáry (více viz TN 2014, č. 4, s. 9) i učitelů školy. Mezi další hlavní úkoly ředitele patří stálé "dolaďování" školního vzdělávacího programu a tvorba webových stránek školy (http://www.zustisnov.cz/). Ty dnes využívají různých mediálních formátů k informacím o historii a životě školy, oborech a předmětech, souborech i projektech.

Rýsující se nový a časově náročný úkol - připravit pro absolventy školy videonahrávky jejich výkonů za celou dobu studia - přijal Mgr. Tomáš Zouhar také za svůj. Nikoho proto nepřekvapilo, když v roce jubilea ZUŠ Tišnov 1949-2014 právě on znovu vyhrál konkurz na jejího ředitele. Spolu s gratulací lze vyslovit přání, aby školu do dalších let vedl podobně úspěšně, jako v jubilejním školním roce 2013/2014.

Závěrem tohoto - věcně rozhodně ne zcela vyčerpávajícího - náhledu do práce ZUŠ Tišnov je nutno připojit upřímné poděkování. Rodičům a dalším rodinným příslušníkům za dohled nad cvičením svých ratolestí i za morální povzbuzení při nelehkých cestách učitele a žáka za často vysněnými uměleckými metami. Školským a kulturním institucím za spolupráci i prostor k prezentaci uměleckých výsledků školy. Představitelům města Tišnova spolu s dalšími přáteli, podporovateli a sponzory ZUŠ Tišnov za udržování a rozvoj jejích materiálních a technických standardů.

Ve všech případech i zde lze vyslovit - snad nikoli neskromné - přání: "Zachovejte nám přízeň i nadále!"

Článek byl uveřejněn pod názvem "ZUŠ Tišnov v roce jubilea (1949-2014)" in:
Tišnovské noviny - Zpravodaj města Tišnova a okolí, 2014, roč. 24, č. 8 (vyšlo 28. 07. 2014), str. 08-09.
Viz též: http://tisnov.cz/soubor/tisnovske_noviny_2014-08_web.pdf
(Text článku byl uzavřen ke dni 16. 06. 2014.)

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!